Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona firar

December 2016Posted by Franciskus Urban Mon, December 05, 2016 18:48:17
- Nordisk-katolska kyrkan firar traditionsenligt patronatsdag - biskopen kommer!
- Fler kristna samfund i Karlskrona
- Öppen föreläsning om icke-papal katolicism
- Fira Tredje söndagen i Adventstid med oss
Den 6 december firar den kristna kyrkan runt om i världen S:t Nikolaus. Den helige Nikolaus, som vördas i såväl öst som väst, var verksam som biskop i Myra (nuvarande Turkiet) på 300-talet. I den kristna kyrkan är han skyddshelgon för sjöfarare, handelsresande och pilgrimer. I samband med att Nordisk-katolska kyrkan började etablera en församling i Karlskrona 2013, togs S:t Nikolaus till skyddspatron.


Redan i april 2013 skrev media om Nikolaus och den katolska närvaron i Karlskrona.


Med anledning av årsdagen och firandet av församlingens skyddshelgon brukar Karlskrona gästas av biskopen. Även i år kommer biskop Roald Nikolai, nu i samband med tredje söndagen i Adventstiden. Nordisk-katolska kyrkan bjuder då på en öppen föreläsning om icke-papal katolicism på lördagen samt högtidligt firande med Mässa på söndagen. (Läs mer om helgens program längre ner)


Fler kristna samfund i Karlskrona

Läsare av Blekinge läns tidning (BLT) kunde under måndagen ta del av nyheten att romersk-katolska kyrkan köper det så kallade Musikhuset på Trossö. Säljare är Svenska kyrkan i Karlskrona. I BLT framgick att ”förvärvet innebär att två kristna trossamfund kommer att finnas mitt i centrala Karlskrona” och att man nu från romersk-katolska kyrkan avser bilda en helt ny församling i staden.

Många karlskronabor är dock medvetna om att det redan nu finns fler än två kristna samfund representerade i staden. Nordisk-katolska kyrkan, som är ett av samfunden, önskar den blivande romersk-katolska församlingen välkommen och all välsignelse i arbetet. Vi behöver fler goda krafter som kan sprida Evangeliet.

Länk till artikeln i BLT


Öppen föreläsning: Icke-papal katolicism

”Det katolska” har i århundraden varit föremål för livlig diskussion och tyckande. På senare tid har det aktualiserats på ett sällan skådat vis, inte minst med tanke på att det är 500 år sedan reformationen. I våra nordiska länder har det vi känner som statskyrkan sedan dess serverat oss en ny förståelse av vad kyrka är. Mycket kunskap, en rad fromhetsuttryck och många nyanser i begreppsfloran har gått förlorade.

Nu har du chansen att få en fördjupad bild av det gammalkatolska arvet; om ortodox kristendom i väst och hur vi kan förstå Petrus-ämbetet (”påvemakten”) ur den odelade Kyrkans perspektiv.

Det är biskopen i Nordisk-katolska kyrkan, Roald Nikolai (teologie doktor) som kommer till Karlskrona och vill bidra till att måla en mer färgstark bild av den Kristna Kyrkan.

Dag: Lördagen den 10 december
Tid: 13:00
Plats: Scandic Hotell, Karlskrona
Söndagen liturgi

Den heliga Mässas på Tredje söndagen i Adventstid firas i Emanuelskyrkan på Skomakaregatan 31, klockan 15:00.


Den helige Nikolaus

Nikolaus lär vara född ca år 280/286 i Patara i Lykien (nuvarande Turkiet) och var biskop av Myra i Lykien (idag Kale i sydvästra Mindre Asien) på 300-talet. Han fängslades under kristendomsförföljelserna under Galerius Valerius Maximus år 310 och misshandlades svårt. Nikolaus lär senare ha varit med på det första ekumeniska konciliet (kyrkomötet) år 325. Han dog den 6 december mellan år 345 och 351.

Läs mer om S:t Nikolaus på kyrkans hemsida

Läs mer om den odelade Kyrkan och det gammalkatolska arvet


  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.