Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

Föreläsning i Adventstid: Icke-papal katolicism

November 2016Posted by Franciskus Urban Fri, November 25, 2016 19:44:20


”Det katolska” har i århundraden varit föremål för livlig diskussion och tyckande. På senare tid har det aktualiserats på ett sällan skådat vis, inte minst med tanke på att det är 500 år sedan reformationen. I våra nordiska länder har det vi känner som statskyrkan sedan dess serverat oss en ny förståelse av vad kyrka är. Därmed har mycket kunskap, en rad fromhetsuttryck och många nyanser i begreppsfloran har gått förlorade.

Nu har du chansen att få en fördjupad bild av det gammalkatolska arvet; om ortodox kristendom i väst och hur vi kan förstå Petrus-ämbetet (”påvemakten”) ur den odelade Kyrkans perspektiv.

Det är biskopen i Nordisk-katolska kyrkan, Roald Nikolai (teologie doktor) som kommer till Karlskrona och vill bidra till att måla en mer färgstark bild av den Kristna Kyrkan.

Föreläsningen är öppen för alla. Vi tar inget inträde och deltagande innebär inga åtaganden.

Dag: Lördagen den 10 december
Tid: Klockan 13:00
Plats: Scandic Hotell, Karlskrona

Ladda gärna ner (och sprid) affischen. Klicka på PDF-ikonen nedan:  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.