Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

I kyrkan finns det kloster

Oktober 2016Posted by Franciskus Urban Mon, October 03, 2016 12:21:48

I Nordisk-katolska kyrkan finns en monastisk orden: Den ekumeniska cistercienserorden 'Order of Port Royal'Karlskrona och Nordisk-katolska kyrkan gästades i dagarna tre (30/9-2/10) av Pater Michael OPR, abbot i kloster St. Severin. På programmet stod välsignelse av ett nytt kapell, gemensam gudstjänst och en rad samtal.

Huvudanledningen till abbotens besök var att välsigna Alla Martyrers Kapell och därmed markera den ekumeniska cistercienserordens (Order of Port Royal) närvaro i Sverige. Kapellet och den bostad det inryms is, är nu en del (en cell) av moderklostret St. Severin i tyska delstaten Bayern. I cellen i Karlskrona bor och verkar Pater Franciskus Urban som, efter noviciattiden, avlade munklöften i klostret tidigare i år. Han tjänstgör där som präst i Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona (S:t Nikolaus mission).

Fredag och stilla mission
Besöket inleddes med stadsvandring och under fredagen kunde alltså två kyrkans enkla tjänare, tillika munkar, ses vandra gata upp och gata ner på Trossö. Många höjde på ögonbrynen, somliga fnissade generat och ett flertal kom fram för en pratstund. Gäststudenter som sökte ett andligt hem på den nya orten bjöds in. Nyfikenheten visade sig, inte minst i en av stadens kyrkorum. Abbot Michael uttryckte stor förvåning över hur låg kunskapsnivån verkar vara i Sverige rörande historia, Kyrkans ursprung och inte minst det monastiska livet som en naturlig del. Senare under fredagen var det till och med två historiker som gav sig till känna. De var i Karlskrona som deltagare i en konferens för historiker och undrade om det verkligen fanns cistercienser i Sverige idag. På riktigt? De önskade till och med att ta bilder vilka skulle visas för kollegorna följande dag. Jo, det är på riktigt!

Lördag och högtidlig välsignelse av kapell
Det lilla och enkla kapell som under en tid vuxit fram och förvisso använts för tidegärden, skulle nu välsignas och tas i bruk. Ett mindre antal inbjudna gäster var på plats, liksom länstidningen (BLT) som ville uppmärksamma händelsen.


Kapellets väggar bestänktes. Altaret välsignades genom bestänkning och berökning. Därefter firades mässa för första gången i kapellet. Celebrant var Pater Michael OPR och predikade gjorde Pater Franciskus Urban OPR. Ämnet var, naturligtvis, det akuta behovet av att på allvar lyfta upp martyrernas (vittnenas) exempel när det kommer till att försvara den kristna tron och Kyrkan.

Efter den ceremoniella delen, intogs en enkel gemensam måltid som följdes av ett långt delande av tankar, frågor, samtal och skratt.

Söndag och firande av den Heliga Mässan
Herrens dag betyder liturgi (gudstjänst). Det bör i än större utsträckning iakttas av varje kristen. Det är i den Heliga Mässan vi formas, lär och har tillgång till sakramenten. Det livsnödvändiga som där bjuds finns ingen annan stans! Och med det sagt, kan konstateras att fredagens vandring på stadens gator ledde fler människor till kyrkan att, jämte trogna medlemmar, delta i eukaristin.

Det som i efterhand går att förmedla från liturgin är söndagens predikan. Den återfinns här: https://www.facebook.com/notes/nordisk-katolska-kyrkan-i-karlskrona-st-nikolaus/visshet-om-det-man-inte-ser/1396193373741389

Alla Martyrers Kapell
Kapellet som invigdes och togs i bruk under lördagen är en del av kloster St. Severin. Här kommer tidegärden att bedjas och ibland mässor att firas, bland annat på martyrdagar. Den som vill delta i bönerna i kapellet bör på förhand undersöka möjligheten. Att sända in förbönsämnen till kapellet uppmuntras. (post@sacrainsula.se)Order of Port Royal
Den ekumeniska cistercienserorden Order of Port Royal har sina rötter i 1200-talets Frankrike och det cistercienserkloster med samma namn som då var aktivt. Ordens medlemmar lever efter den helige Benedicts regel. Moderkloster för orden är St. Severin i Kaufberuen, Bayern. I Europa har klostret en filiatur (St. Andreas) i Ebenweiler samt, nu även, en cell i svenska Karlskrona. Orden räknar såväl munkar som nunnor samt även oblater (lekmän som inte avlägger munklöften men löfte om att i sitt dagliga liv leva efter en regel).

Order of Port Royal är kanoniskt tillhörig Christ-Katholischen Kirche (Nordisk-katolska kyrkan i Tyskland) under biskop Roald Nikolai (Oslo) och delar det gammalkatolska arvet.

Ytterligare information, vänlige se: www.sacrainsula.se

Även orden uppmärksammar, på sin svenska Facebook-sida, helgen:
https://www.facebook.com/sacrainsula/
  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.