Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

Ja, tiggare är vi allesammans

Augusti 2015Posted by Franciskus Urban Fri, August 21, 2015 21:01:32

Det är ju så, krasst och med handen på hjärtat, att helt utan pengar blir det svårt.

Kyrkans ansvariga; varken präster, diakoner eller förtroendevalda har någon ersättning för det de gör. Vecka efter vecka utförs tjänst vid altaren, vid fikabord och diakonalt ute i samhället. Själavården tar aldrig semester. Och allt detta görs med glädje till Guds pris och ära.

Trots att vi inte har kostnader för löner eller arvoden till förtroendevalda; inga tungrodda politiska organisationer (vi har inga politiker alls i beslutande församlingar!) så kommer vi inte undan utgifter för hyror, bankavgifter, förbrukningsmaterial, rökelse och nödvändiga investeringar.

För att vi som kristna är små, ja i minoritet, åtnjuter vi inget stöd från det offentliga (stat, landsting och kommun). Detta är i förlängningen bra eftersom ingen utomstående kraft; ingen världslig makt kan ha inflytande över vår organisation eller ställa krav på teologin.

Detta gör att vi som är kyrkan bär våra egna kostnader. Och för alla kristna är det fullständigt grundläggande och nödvändigt att ha en kyrka; att vara Kyrka. Samtidigt är vi oändligt tacksamma för frivilliga gåvor och donationer som kommer oss till del. Det gör att den kreativitet som fattigdomen odlat fram kan användas ännu vidare och komma ännu fler till del. För vi vill kunna göra mycket mer!

Vill Du stödja oss och det vi gör tas stöd och donationer emot med glädje och tacksamhet. Vårt bankgiro är 5015-3345 (NORDISK-KATOLSKA KYRKAN I KARLSKRONA).

Läs gärna om S:t Nikolaus Mission i Karlskrona på www.stnikolaus.se

Varmt tack och Guds rika välsignelse!

fr. Franciskus Urban
  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.