Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

Sanning och sömn i Efesos

Juli 2015Posted by Franciskus Urban Sun, July 26, 2015 22:16:25

De heliga Sju sovarna i Efesos; martyrerna som flydde kraven på avgudadyrkan och gömde sig i en grotta, somnade och vaknade 180 år senare. Nu upptagna bland de heliga och minns i väst denna dag.

En hel del gods från Efesos serverades också i predikan, Nionde Söndagen i Treenighetstid, då temat var andlig klarsyn. Sanningen, som varnar oss för falska profeter, avser även världsliga läror som manar oss till avgudadyrkan.

"Vi skall nu, i ljuset av uppståndelsen och de senaste söndagarnas texter om andlig mognad och växt, ägna den andlig klarsynen uppmärksamhet. Vi kommer då, helt självklart, att också prata om sanning, något som, ännu i vår tid, tycks vara oerhört stötande."

Läs hela predikan här.

Guds frid!

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.