Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

Vägen till livet

April 2015Posted by Franciskus Urban Sun, April 26, 2015 22:26:59
De förstod fortfarande inte.

Efter allt han har skapat och initierat här ibland oss, så måste han försvinna från oss. Dö. Varför? Så kommer han tillbaka efter att ha besegrat döden och säger att han måste försvinna igen! Han rör till det för oss, förstår han inte det!? Kan han inte bara hålla sig här nu, hos oss?

Lärjungarna pratar med varandra och försöker förstå. Försöker formulera frågor som leder till svar som de kan förstå. De pratar inbördes och vågar inte riktigt vända sig med sina frågor till Honom; till Han som har svar.

I stället för att fråga livet självt, pratar de med varandra.

Jesus, den uppståndne; Han som nu i påsktid går på jorden, vet att de inte förstår. Han vänder sig till dem och säger: jag vet att ni vill fråga mig vad jag menar och för att ni inte skall behöva sväva i ovisshet; för att ni inte skall behöva gissa, så berättar jag nu för er.

Jag uppstod efter Faderns vilja och enligt profeterna. Nu är jag här med er. Men bara en kort tid, för sedan måste jag lämna er och gå till min Fader. Men vi skall ses igen i evigheten.

Och det är för att ni skall behöva sörja bara en kort tid, i stället för i evigheten. För det är i evigheten vi åter skall ses efter den korta tidens vedermödor här.

Vi har så många likheter med lärjungarna på Jesu tid. De förstod inte vad deras lärare i vägen till livet sade. Vi förstår inte idag vad vår lära för livet innebär. Lärjungarna pratade med varandra och kom sig inte för att ställa frågan till Jesus. Människor av idag pratar, på samma sätt, med varandra; gissar och skapar egna teorier. Då visste Jesus vad lärjungarna gick och funderade på och pratade med varandra om. Han sade till dem: jag vet att ni har saker som ni vill fråga mig om.

Det finns så många likheter. Vi har fortfarande tillgång till allt det lärjungarna fick. Vi kommer oss dock inte för att ställa frågan. Och detta vet Herren. Och han pratar till oss genom Jesus Kristus, den uppståndne.


  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.