Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

Påskdag i S:t Nikolaus

April 2014Posted by Franciskus Urban Sun, April 20, 2014 20:49:23

Kyrkan är iordningställd inför Påskdagens liturgi. På bilden syns två av våra ikoner. Dels vår framväxande församlings skyddspatron, S:t Nikolaus, dels söndagens händelseikon: Kristi uppståndelse, men också böneljus av bivax, välsignade på Kyndelsmässodagen.

De församlade, som trotsar tiden och världen för att i gemenskap fira gudstjänst, fick höra evangeliet om den tomma graven, ta del av predikan samt personligen möta den uppståndne Kristus i de förutinvigda gåvorna.

I dagens predikan, som finns för nedladdning här, blir mötet med den uppståndne helt centralt och frågan ställs hur alla döpta idag förvaltar Påskens händelse. Vågar vi idag, som lärjungarna, ta oss ut ur våra gömslen; övervinna vår skam, och - efter mötet med den uppståndne Kristus - gå i döden för vår tro och övertygelse om att Han lever?

Kristus är uppstånden!


  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post64