Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

Pressmeddelande

April 2014Posted by Franciskus Urban Sun, April 06, 2014 13:59:46

P R E S S M E D D E L A N D E

Stockholm/Karlskrona 2014-04-06


HISTORISK PRÄSTVIGNING I KARLSKRONA


Nordisk-katolska kyrkan offentliggör härmed att vår primas, biskop Roald Nikolai Flemestad, har beslutat att förlägga nästa prästvigning för kyrkan i Sverige till Karlskrona. Denna i flera avseenden historiska händelse, kommer att ske under Pingsthelgen med ett tre dagar långt program och många tillresta gäster från flera länder.

Då kristendomen, med missionsbiskopen S:t Ansgar, kom till Norden på 800-talet, var Kyrkan en enda och odelad. Det var innan man gjorde skillnad på begrepp som ortodox och katolsk och långt före reformationen. Nordisk-katolska kyrkan representerar idag denna ursprungliga tro som kristnade vårt land, och vi kallar oss därför ortodoxa katoliker av västlig rit och nordisk tradition i den odelade Kyrkans tro.

Sedan slutet av 1990-talet är vi återetablerade i Skandinavien, först i Norge, och sedan 2012 med egen präst i Sverige och den första församlingen i Stockholm, och alltså med en växande gemenskap även i Karlskrona, där Sveriges andra nordisk-katolska präst nu skall vigas. Vi ingår tillsammans med den nationella katolska kyrkan i Nordamerika i Union of Scranton, en världsvid kyrkogemenskap av traditionella, gammalkatolska och ortodoxa katolska kyrkor, där vi förmodligen mycket snart även har anglo-katolska och traditionellt evangeliska kyrkosamfund och även tidigare östligt ortodoxa församlingar representerade.

- ”Vi har sedan tidigare flera församlingar i Norge, Tyskland, Frankrike och Ungern, med stora systerförsamlingar i U.S.A., Canada, Polen och Italien, och nere i Europa söker nu flera grupper och faktiskt hela kyrkosamfund kontakt med vår kyrka för samgående, i nuläget faktiskt från Nordnorge till Sicilien. I Sverige har det varit lite trögare, även om vi naturligtvis procentuellt sett, på denna korta tid, varit det snabbast växande samfundet i Sverige. Att vi nu växer ute i landet och etablerar oss även i Blekinge, med en andra gudstjänstgemenskap och en andra präst, innebär att vår kyrka tar ett stort steg framåt även i Sverige”, säger Fr. Matteus Maria Furemalm, kyrkoherde i Gudsmoderns Beskydds församling i Stockholm och tidigare präst i många år i Svenska kyrkan.

Pingsthelgen kommer att firas i Karlskrona med prästvigning, föreläsningar, utfärder och en Missa Prima då Franciskus Urban Sylvan, som prästvigs på pingstafton, celebrerar sin första mässa som präst.

- ”Det känns oerhört stort! Inte bara att äntligen, efter många års studier, nå kallets mål, utan också att vigningen kommer att ske här hemma i Karlskrona där jag framöver skall tjänstgöra”. Det säger diakon Franciskus Urban Sylvan, som redan är i full färd med att bygga upp den nordisk-katolska församlingen S:t Nikolaus i Karlskrona.

Nordisk-katolska kyrkan har sedan början av 2013 en stadig närvaro i Karlskrona och firar redan regelbundna gudstjänster, som efter Pingsthelgen kommer att fördubblas i antal och då kunna firas som traditionella mässor.

Det är med allra största sannolikhet första gången en prästvigning, över huvud taget, hålls i Karlskrona, kanske även första gången någonsin i Blekinge. Vid biskopens besök under Pingsthelgen kommer, förutom prästvigningen även att installeras en biskopsvikarie och en ärkediakon för Sverige, för att ytterligare stärka både missionsarbetet och de ekumeniska kontakterna, som är särskilt utvecklade med den romersk-katolska kyrkan och flera av de ortodoxa kyrkorna i landet, då även vår kyrka har allmänt och internationellt erkänd apostolisk succession och valida ämbeten och sakrament.

Prästvigningsmässan kommer att hållas på Pingstafton, lördagen den 7 juni, klockan 18:00 i Emanuelskyrkan där församlingen S:t Nikolaus i Karlskrona, nu tecknat hyreskontrakt för sin verksamhet.

För ytterligare kontakt:

Fr. Matteus Maria Furemalm, kyrkoherde (Stockholm), telefon: 0730-315172.
e-post: matteus.maria@nordiskkatolsk.se

Diakon Franciskus Urban Sylvan (Karlskrona), telefon: 0760-120300.
e-post: franciskus.urban@nordiskkatolsk.seHär finns hela pressmeddelandet för nedladdning:
  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post60