Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

Kampen mot ondskan

Mars 2014Posted by Franciskus Urban Mon, March 24, 2014 12:36:06

Under helgen som gick, den där Tredje söndagen i Stora Fastan inföll, hölls nationellt kleresimöte samt församlingsrådsmöte i Gudsmoderns beskydds församling i Stockholm. Vi höll till i vår kyrka, Trefaldighetskyrkan, där vi även förrättade tideböner samt söndagens solenna högmässa i vilken undertecknad gästpredikade.

Kleresiet består av samtliga vigda ämbetsbärare och vi avhandlade under lördagen, bland annat, frågor som själavård och hur vi fortsätter växa strukturerat; hur vi når ut med evangelium och den odelade Kyrkans tro, lära och liv.

Frågan om hur man når ut med det kristna budskapet är i sig en utmaning. I synnerhet i ett land som Sverige. Att vi, Nordisk-katolska kyrkan, dessutom står i den odelade Kyrkans tradition och därmed skiljer oss från flera andra samfund, gör att vi har ytterligare en pedagogisk utmaning; att folkbilda i kristendomens historia och tradition.

Både kleresiet och församlingsrådet behandlade utvecklingen i Karlskrona/Blekinge och som representant i dessa bägge sammanhang kunde jag rapportera hur vi arbetar och vad vi har på agendan. Vi diskuterade och planerade bland annat Pingsthelgens begivenheter med prästvigning, mässor, utfärder m.m. Det vi har att se fram emot är att biskopen skall förklara oss som en mission vilket ett par ytterligare medlemmar skulle medverka till. Detta är en milstolpe på väg mot att bli en egen församling.

Söndagens tema var 'kampen mot ondskan' och högmässans liturgi, som firades med präst, diakon och subdiakon, var i sedvanlig ordning väldigt rik och genomarbetad. Predikan finns för nedladdning på hemsidan.

Sammanfattningsvis gav helgens samtal, möten och seminarier, ytterligare grund och struktur för vårt gemensamma och glädjefyllda arbete mot ondskan i alla dess former.

Pax+

Diakon Franciskus Urban
  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post58