Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

Att som katekumen förbereda medlemskap i Nordisk-katolska kyrkan

Februari 2014Posted by Franciskus Urban Sun, February 16, 2014 23:54:59
Under 2013 startade en katekumenatgrupp i S:t Nikolaus. Gruppen träffades regelbundet under höstterminen för att samtala om frågor som rör tro och liv. Det gavs även undervisning om NKK, ortodox teologi, kyrkans västliga rit m.m.

Katekumenatet kan jämföras med konfirmandundervisning och det primära syftet med gruppen är att förbereda sig inför ett upptagande som medlem i NKK.

Upptagande i kyrkan sker genom dop eller (om man redan är döpt) krismering ('konfirmation').

Vill du vara med i en grupp och lära dig mer om kristen tro? Hör av dig omgående till post@stnikolaus.se för ytterligare information och för anmälan. Eller kom till kyrkan söndagen den 23/2 klockan 15:00 då vi firar gudstjänst följd av ett föredrag. Se vidare på hemsidan www.stnikolaus.se för adress etcetera.

Det kostar inte mer än din tid och ditt deltagande att vara med i katekumenatet. Och varför inte se fram emot krismering, av biskopen (upptagning som medlem), i samband med hans besök hos oss under Pingsthelgen!

Välkommen med frågor och din anmälan!
  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post52