Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

Kyndelsmäss. Julen är nu över.

Februari 2014Posted by Franciskus Urban Mon, February 03, 2014 00:46:16


"Åter till stormen! Men inte Jonas storm. Inte heller den storm som Jesus stillade. Utan till vårt eget oväder – det trosmässiga o-väder vi befinner oss i. För tänk att vi, jämfört med vår nuvarande situation, hade kunnat skatta oss lyckliga om det stormade. Men denna totala stiltje! Kyrie eleison! Förbarma dig Herre över oss."

Det blev, här och nu, ett kast rakt in i söndagens predikan. Strax innan hade vi hört dels om Jona; hur han lät sig kastas i det stormande havet för att spara medmänniskors liv (Jona 1:1-16). Vi hörde också, i evangelietexten, om hur Jesus stillade stormen (Matt 8:23-27). Och det kan tyckas vara avlägsna stormar; avlägsna uppoffringar och teman som inte rör oss idag. Men hur är det. Egentligen?

Det firades kyndelsmässodagen i S:t Nikolaus. Och innan gudstjänsten, då vi tog i bruk ett nytt altarkrucifix, välsignades traditionsenlige bl.a. de böneljus som skall användas under året. Under eftervarande kyrkkaffe blev det vidare samtal om traditionen med och bruket av välsignad olja och vatten.

För den som missade ljusvälsignelsen idag, finns alltid möjligheten att få föremål välsignade för bruk i hemmet eller annorstädes. Även bostaden i sig kan årligen välsignas.

"Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid,
så som du har lovat.
Ty mina ögon har sett din frälsning,
som du har berett att skådas av alla folk,
ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna
och en härlighet för ditt folk Israel."
(Luk 2:29-32)  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post49