Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

Frågor, kallelse och svar

Juni 2016Posted by Franciskus Urban Mon, June 06, 2016 14:30:24


Helgen 3-5 juni gästades S:t Nikolaus av vår, Nordisk-katolska kyrkans, biskop Roald Nikolai. Och det blev dagar då Karlskrona visade sig från sin allra bästa sida som bjöd på föreläsning, goda samtal, skärgårdstur och högtidlig insättelse av en akolyt i missionen.

Lördagens föreläsning handlade om ’den kristna bönens särart’. Biskopen inledde med frågan huruvida det finns felaktiga sätt att be. Han tog oss med på en resa från Mose tid, då Gud uppenbarar sig som ’Jag Är’ till nytestamentlig då vi som kristna, genom uppenbarelsen, lärt oss att be rätt till Fadern. Vad det handlar om är bland annat till vem bönen adresseras; till vem vi vänder oss och i vems namn vi ber. Den kristna bönen är, sade biskopen, något annat än privata önskemål baserade på den egna personens känsla för religiositet vilket riskerar att resultera i polyteism.

Kyrkoårets texter för söndagen handlade om kallelsen till Guds rike. Och redan i lördagens Vesper, i skärningspunkten till söndagen, lade sig en av missionens medlemmar på knä framför biskopen för att, som svar på kallelsen, tonsureras och ställa sig i Kyrkans tjänst. Broder Mikael vigdes sedan in i de lägre graderna för att i söndagens heliga Mässa insättas som akolyt i kyrkan.


På bilderna (tagna på lördagen respektive söndagen) ses broder Mikael, biskop Roald Nikolai samt kaplanen i S:t Nikolaus, Fr. Franciskus Urban OPR.

"Allsmäktige Gud,
måtte dina heliga änglar vaka över din tjänare
och giva honom att leva i Din nåd.
Vi ber dig, Herre, i ödmjukhet:
Styrk med Andens kraft denna din tjänare.
I Jesu Kristi namn,
Amen."


Läs gärna mer om Kyrkans vigningar på vår hemsida:
http://stnikolaus.se/kallad/tj-nare.html

  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post183