Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

Att moget överväga var i man står

Maj 2016Posted by Franciskus Urban Mon, May 23, 2016 12:54:29Lotta Lundberg skriver i Svenska dagbladet om viskleken och hur ordet ”tårta” under bara några minuters viskande förvanskas till ”vårta”. Hon avslutar med en uppmaning till kyrkan och det med rätta. För vad kan inte hända med det traderade (traditionen) över en tidsrymd på tvåtusen år då de som viskar tolkar med annat är ursprunget och Sanningen som nyckel?

”Här måste även kyrkan akta sig. Det vore så sorgligt om den följde med i trenden och började VDN-märka sitt budskap. Underskatta inte oss som sitter i kyrkbänken eller för all del dem som står i utanför och blänger. Påminn oss i stället om viskleken. Att det som sägs från predikstolen har under 2000 år hunnit gå genom många svettiga öron. Det har viskats uppåtväggarna. Trösta inte sexåringarna som härjar där ute. Ge dem i stället en kyrka att mogna i.”
(Lotta Lundberg i SvD 2016-05-23. http://www.svd.se/ge-oss-en-kyrka-att-mogna-i)

Vi har just tagit klivet in i Treenighetstid; den ”vanliga” tiden som inte ramas in av Kyrkans många högtider. Det känns lite som att vara utlämnad till omvärlden i en tid som allt mer präglas av den osynliges härjningar. Det är under denna tid väsentligt att stå fast rotad i ursprunget. Den kyrkoårstid vi nu går in i; som sammanfaller med kalenderårets lättare månader är en synnerligen god tid för sanningen att förvanskas och perverteras. Även om det bara sker i form av oskyldiga viskningar.

Kanske kan därför predikan från Den Heliga Treenighetens söndag vara något att grunda vanlig tid i.

I Guds; Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.

Det vi har för ögonen idag är svårt.

Den Heliga Treenigheten. Gud Fader, Gud Son och Gud Ande. Tre personer; tre distinkta personer och en odelbar, med inbördes och ömsesidigt beroende. Gud; Treenig Gud.

Gud uppenbarar sig för Mose som en eldslåga. Det sker i tiden före Jesu födelse. Vad var det för Gud som talade till Mose? Det var samma Gud som vi tillber idag; Treenig Gud, han som presenterar sig som ”Jag är den Jag Är”

Gud säger till Mose att Jag Är. Jag är den som är. Jag är varat; han om vilken den helige Johannes i Uppenbarelseboken skriver ”Genom din vilja kom det till och blev skapat”

När Gud säger ”Jag är den Jag Är” görs det inte med en axelryckning; inte med den vardagliga betydelsen ’ja, ja, han är som han är’. Det pekar i stället på hur stor och ofattbar Gud är. Så obegriplig att Gud inte går att namnge. Gud Är. Det enda som faktiskt är.

Storheten går inte att greppa. Treenigheten; att Gud är en och samtidigt tre personer, går heller inte att förstå. Men det är så Gud har uppenbarat sig. Om Gud verkligen vore den mänskliga konstruktion som många hävdar, hade man med säkerhet valt en enklare väg; valt att beskriva något som gick och går att förstå. Men nu är det inte så.

Gud uppenbarade sig för Mose på berget Horeb där han fick i uppdrag att bege sig till Egypten för att befria och ta hem Guds folk och gjorde det därmed inte enkelt för Mose. ”Vem skall jag säga har sänt mig?” frågar han. ”Vem skall jag hälsa från?”
Säg att Jag Är har sänt mig till er, svarar Herren. Nej det gjordes sannerligen inte enkelt.

Den heliga Treenighetens söndag markerar att Guds uppenbarelse är ”komplett”. Lägg märke till att det är uppenbarelsen som är komplett. Fadern, Sonen och Helig Ande, de tre som är; som är odelbara, är Gud och är eviga. Det var alltså inte så att Sonen började existera i samband med Jesu födelse eller Helig Ande vid Pingst. Det är samma Gud vi tillber som under det gamla förbundet. Treenig Gud. Men Gud har gradvis uppenbarat sig för oss. Människan har successivt fått kunskapen.

Det som hände över en tid av 33 år – den tid Jesus gick med oss här, gestaltas och repeteras i Kyrkan från Jul och fram till denna dag: Födelsen, epifaníatiden, fastan, Passionstiden som kulminerar i korsdöden, Påskens mysterier då Gud segrar över döden, Kristi himmelsfärd och sedan Pingst med Helig Andes utgjutande.

Gud har nu givit oss allt vi behöver. Han lyfte av oss våra synder genom att bli människa i Jesus Kristus - han som led, dog och uppstod. Segrade över döden. Sände sedan Hjälparen; Helig Ande. Gav oss tillgång till Kristi Kyrka och gav oss det största av alla under: förlåtelsen.

Ingenting av det Gud ville säga om sig själv; uppenbara för oss, är dolt. Det finns ingen hemlig kunskap som bara vissa har tillgång till. Det som finns det finns, det som är sant är sant. Detta har vi att förhålla oss till och, i enlighet med Guds vilja, bejaka för att, så som folket som gavs fria halsar i Egypten kunna komma hem till det utlovade landet. Bli lika Gud.

Det är en villfarelse att vi gör oss själva till viljelösa nickedockor om vi ställer oss under Varat. Men hur kan vi bli det? Utan varat vore vi inte. Tvärt om: genom att acceptera och ordna sig efter det som givits oss, genom att bejaka det som är sant, gör vi det vi kan för att gudomliggöras.

Vi kan avfärda sanningen. Vi kan tacka nej till frihalsningen. Vi har givits det också. Men den som tackar nej till sanningen kan varken kräva eller räkna med dess frukter.

Allt detta är oerhört svårt. Vad som är lättare att tala om; påminna om är de berg dit först Mose sedan lärjungarna begav sig för att höra Guds röst.
Människan söker sig till berg i sökande efter Sanningen.
Människan flyr till berg för att rädda sig undan hot.
Människan sänds från berg med uppdrag.

Kyrkan är detta berg idag. Det är på detta berg vi hör Jesu ord ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.” På detta berg ges uppdraget: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er.”

Detta görs i Treenig Guds namn. Han som Är.

***

Predikan på Den Heliga Treenighetens dag i Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona, S:t Nikolaus, finns också att ladda ner som PDF-fil med referenser.
Se följande länk: http://stnikolaus.se/resurser/predikningar.html

  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post178