Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

Ge dig själv en höst med djupare mening

Augusti 2015Posted by Franciskus Urban Fri, August 28, 2015 15:28:04

Du som inte är krismerad/konfirmerad kan nu anmäla dig till katekumenatet för att den 6 december (S:t Nikolaus festdag) krismeras av biskopen.

Är du inte döpt men vill tillhöra Kyrkan är du också välkommen till undervisningen. Då kommer du att under hösten döpas för att sedan krismeras den 6 december.

Vem är välkommen? Vi hälsa såväl vuxna som unga välkomna. Och detta kan med fördel vara en gemensam sak för hela familjen.

Krismering innebär också ett upptagande som medlem i Nordisk-katolska kyrkan och gemenskap i den odelade kyrkans tro, lära och liv.

Undervisningen, som sker på söndagar (15:00 - ca 18:00), inleds med liturgi (Mässa) som en naturlig del.

Ge dig själv en höst med djupare mening!

Vid frågor, vänligen maila till missionens präst: post@stnikolaus.se
Information ges också i samband med söndagarnas gudstjänster. Se hemsidan för tider: www.stnikolaus.se


  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post131