Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

Ny officiell hemsida i Sverige

Maj 2015Posted by Franciskus Urban Fri, May 08, 2015 21:02:28

För första gången har nu Nordisk-katolska kyrkan i Sverige en hemsida på internet. Tidigare har enbart enskilda församlingar/missioner haft hemsidor. Satsningen syftar till att ge en samlad ingång till uppgifter om kontaktpersoner, församlingar och missioner.

Adressen är: www.nordisk-katolsk.se

Samtidigt lanseras en ny officiell sida på Facebook för kyrkan (ärkediakonatet) i Sverige. Här kommer det att löpande presenteras vederhäftig information och nyheter.

Adressen är: facebook.com/nordiskkatolskakyrkanisverige

Besök gärna sidorna! Gilla och hjälp oss att dela.
  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post118