Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

Delegation från Nordisk-katolska kyrkan i möte med metropolit Cleopas

April 2015Posted by Franciskus Urban Wed, April 01, 2015 23:43:56


Metropolit Cleopas med biskop Roald Nikolai samt prosten Fr. Asle AmbrosiusFöljande text, publicerad på Nordisk-katolska kyrkans skandinaviska hemsida, är översatt från norska till svenska 2015-04-02.

Lördagen den 28 mars var biskop Roald Nikolai tillsammans med prosten Fr. Asle Ambrosius inbjudna till en samling med metropolit Cleopas, (metropolit över Sverige och Skandinavien och ingående i Konstantinopel-patriarkatets råd), i regi av Norges kristne råd. Metropolit Cleopas är en mycket framstående klerikal i den ortodoxa världen.

Vid mötet hade metropoliten hälsningar från patriarken Bartholomeus och han underströk i sitt tal att Konstantinopel-patriarkatet kommer att inta en mer proaktiv ekumenisk hållning. Splittringen inom kristenheten är, i ljuset av Jesu bön om de troendes enhet, inte bara anstötligt utan verkar också förlamande i förhållande till samtidens större utmaningar. Den enda utmaningen som är större än sekulariseringen av samhället är den tilltagande kristendomsförföljelsen i världen. Metropolit Cleopas frukade att vi står inför en utsatthet och förföljelse av samma omfattning som den i den tidiga Kyrkan. Det allvarliga i situationen må få till följd att samfund söker sig samman. Ortodoxin vill därför åta sig ett starkare engagemang i det ekumeniska arbetet, inte minst för sin egen skull.

Under firandet av liturgin följande dag (söndagen den 29 mars) i Marie Bebådelses kyrka, hälsades biskop Roald Nikolai och Fr. Asle Ambrosius formellt välkomna som gäster från NKK. I sin hälsning hänvisade metropolit Cleopas på nytt till patriark Bartholomeus önskan om Kristen enhet och bjöd in vår kyrka till att söka full kommunion med det ekumeniska patriarkatet Konstantinopel på basis av de lärosamtal som tidigare förts och lett fram till dokumentet Road to Unity [ett av Nordisk-katolska kyrkans lärodokument, övers. anm.]. I sitt svar tackade biskop Roald Nikolai varmt för inbjudan och förpliktigade Nordisk-katolska kyrkan till denna dialog.

Länk till den norska texten: http://nordiskkatolsk.no/?p=1389  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post113