Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

För det är du värd!

Februari 2015Posted by Franciskus Urban Mon, February 16, 2015 22:18:44

Efter söndagens liturgi, Quinquagésimasöndagen ("Fastlagssöndagen"), som firades med det värdiga lugn som kännetecknar gudstjänsterna i S:t Nikolaus, avhölls missionens första "årsmöte" sedan biskopen den 16 januari upphöjde gemenskapen i Karlskrona till mission.

Det kan kanske vara på sin plats att här nämna något om våra liturgier i vilka vi går ur tiden för att tillsammans med Gudsmodern och alla heliga leva uppståndelsen. Vi tar oss också, på ett jordiskt plan, ut ur vardagen och bort från allt brus, för att ägna hela vårt väsen åt att prisa Gud. Hela liturgin är västlig, varför vi också kallar den "Den Heliga Mässan", och sjungen, d v s alla böner samt även Evengeliet sjungs. Det ständiga växelspelet (dialogen) mellan celebrant och de troende märks genom hela gudstjänsten och inte minst i Psaltarpsalmerna som växelsjungs. Psalmerna ur Psaltaren är, i regel, de enda psalmer vi använder och här märks vanligen inga instrument mer än våra egna röster. Vi är heller inte främmande för tystnaden där texter kan sjunka in och där var och en, i bön, kan lyssna till Herren.

Ja, det är svårt att i text förmedla. Bäst är helt enkelt att vara på plats och själv se, höra och delta. Vi hälsar alla välkomna.

Som sagt, efter liturgin i söndags genomfördes det första konstituerande mötet ("årsmötet") i missionen och vi fick vårt första valda missionsråd som ser ut såhär:

Fr. Franciskus Urban (ordförande)
Margareta Skantze (sekreterare)
Mikael Salminen (kassör)

Över mötet som ju hölls på Sankte Sigfrids dag, vilade klokskap och en den pionjäranda som präglar vårt arbete för Kyrkans sydöstra mission. Det togs beslut om bl.a. anslutning till Kyrkans konstitution och att missionen skall registreras som organisatorisk och kyrkorättslig del i Nordisk-katolska kyrkan och i Ärkediakonatet i Sverige. Efter mötet fortsatte samtalen över en bit mat å närbelägen restaurang.

Predikan från söndagen kan du ladda ner här och flera från förra och innevarande kyrkoår finns på hemsidans resurssida.

Och nu står vi på tröskeln till Stora fastan som inleds i och med Askonsdagen, då vi firar liturgi med traditionellt asktecknande till påminnelse om vår egen förgänglighet. Gudstjänsten (onsdagen den 18 februari) börjar klockan 18:00.

Kom och vandra vägen upp till Jerusalem med oss! Ge dig själv utrymme att växa och fördjupas. Vandra med oss under Stora fastan och upplev sedan Påskens uppståndelse, väl förberedd. Det är du värd!

Nu finns också kalendariet med gudstjänster för perioden Mars t.o.m. Maj att ladda ner som PDF-dokument här nedanför. Inom kort finns kalendariet även på hemsidan.

Väl mött i ett växande och närvarande samfund: Nordisk-katolska kyrkan.

Fr. Franciskus Urban
missionskaplan i S:t Nikolaus  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post109