Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

Årsmöte i S:t Nikolaus mission

Februari 2015Posted by Franciskus Urban Mon, February 09, 2015 11:51:48
Söndagen den 15 februari; Fastlagssöndagen; Den helige Sigfrids dag, genomförs i S:t Nikolaus mission, direkt efter söndagens liturgi, medlemsmöte ("årsmöte"). Då skall ett första missionsråd med funktionärer, samt delegater till Kyrkans Generalsynod, väljas. Kallelse har sänts ut till samtliga medlemmar.

Då biskopen den 16 januari beslutade att gemenskapen i Karlskrona skall upphöjas till mission och därmed formellt bli en självständig kyrkorättslig del av Nordisk-katolska kyrkan, följer en hel del arbete. Som mission, vilket är ett försteg på väg mot att bli en egen församling, skall medlemmarna välja ett missionsråd. Dessutom äger missionen rätt att sända delegater till Kyrkans Generalsynod som hålls innevarande år i Oslo.

Rösträtt på mötet har medlemmar som 1) är döpta och krismerade, 2) är myndiga och 3) frekvent tar del i Herrens heliga måltid (eukaristin).

Upptagen som medlem i Kyrkan kan man bli genom:
- att som barn döpas i Kyrkan,
- att som döpt och krismerad i ortodox eller katolsk ordning skrivas in,
- att som döpt i annat samfund (exempelvis Svenska kyrkan) krismeras

I samtliga fall skall en anmälan göras på särskild blankett samt samtal med präst eller diakon genomföras. Före dop/krismering skall dopundervisning genomföras (gäller ej barn). Ytterligare information kan fås via hemsidan (www.stnikolaus.se) eller genom hänvändelse till missionens kaplan (post@stnikolaus.se). Blankett finns för nedladdning via hemsidan.

Liturgin nu på söndag börjar, som vanligt, klockan 15:00 och mötet inleds direkt därpå (ca 16:30). Medlemmar har rösträtt men även andra intresserade är välkomna att närvara.

Varmt välkommen till en smått historisk dag. För dig som är intresserad av Kyrkan kanske den kan bli en väg in i vår gemenskap, men också till Stora Fastan som inleds kommande vecka.


  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post108