Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

S:t Nikolaus upphöjs till Mission

Januari 2015Posted by Franciskus Urban Fri, January 23, 2015 00:19:07

Fredagen den 16 januari, på aftonen till den helige Antonios dag, beslutade Kyrkans centralstyrelse (Kyrkorådet) att S:t Nikolaus koinonia (gemenskap) upphöjs till Mission.

Beslutet grundar sig på att gemenskapen i Karlskrona dels vuxit och därmed (med marginal) nått det antal vuxna krismerade som krävs för att kunna bli en självständig juridisk enhet. Dessutom har gemenskapen, då beslutet fattades, bedrivit regelbunden gudstjänstverksamhet under ett års tid. Biskopen och hans råd beslutade därför, med förnöjsamhet, att upphöja koinonian till Mission.

Biskopen, H. E. Roald Nikolai Flemestad, utsåg gemenskapens befintliga präst, Fr. Franciskus Urban, till missionsföreståndare.

Missionens medlemmar är kallade till ett konstituerande möte, söndagen den 15 februari (direkt efter liturgin), då det lokala missionsrådet skall utses jämte representanter till Kyrkans generalsynod senare i år.

Beslutet innebär ett viktigt steg på vägen mot att bli en församling och nu fortsätter arbetet med oförminskad kraft att åter etablera den odelade Kyrkans tro, lära och tradition i sydöstra Sverige - så som kristendomen var då den en gång kom till vår del av världen.

Söndagens liturgi är, och kommer alltid att vara, i centrum för vår verksamhet. Därutöver fortsätter vi finnas till hands för själavård, sjukbesök, husvälsignelser etcetera. Dessutom har ett antal föreläsningar och presentationer av NKK genomförts i olika sammanhang. Och inte minst viktig är gemenskapen också utanför liturgin.

Nu gläds vi åt detta framsteg och fortsätter bedja för att fler skall hitta sitt hem och sin kristna hemvist i Nordisk-katolska kyrkan.

e-post: post@stnikolaus.se
Vår hemsida: www.stnikolaus.se
Facebook: facebook.com/NKK.StNikolaus
  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post107