Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

Det är nära nu!

December 2014Posted by Franciskus Urban Mon, December 22, 2014 14:30:14
Guds Moder. Och det nya livets. Bild från S:t Nikolaus, Fjärde Söndagen i Advent


I texternas mitt, Fjärde Söndagen i Adventstid, stod Herrens moder Maria; Gudaföderskan.

”Maria blev utvald att vara den som bär livet; som frambär Kristus. Maria blev sedan den första att ta plats bland de heliga – hon visade att den relation som Sonen återupprättade mellan Gud och människa, leder till det utlovade eviga livet. Hon visade att vägen bär; att Sanningen bär.

Hon bar fram det bärkraftiga till världens räddning.

Det var livet hon bar i sitt sköte. Och den bok; det vi nu öppnat och påbörjat; det som under året – och resten av vår tid – kommer att vecklas ut och göras begripligt, det är livet.

Hon bar på livet; Livet och Sanningen. Hon frambar inga diffusa principer. Nej, hon frambar personen Livet och personen Sanningen. Hon är Gudaföderskan - Livets Moder. Och hon är vår moder för vi är skapade till liv; för vi är Sonens systrar och bröder, vi som är döpta och tror på Honom, på Ordet.

Vi är utvalda att leva våra liv i Sanningen. Guds moder är också vår moder; det nya livets moder. Vi är skapade till ett liv med Honom; ett heligt liv. Och vi är utvalda att bära vidare Sanningen.

Livet är heligt. Maria tog uppdraget på allvar. Och när vi döps, och därmed föds på nytt i Kristus, så tas vi på allvar. Om inte förr, så då tas vi som människor på allvar. Vår himmelska Moder tar oss till sig. Vi blir Guds barn. Vi blir nya människor.” (Ur predikan i S:t Nikolaus, Fjärde Söndagen i Adventstid. Hela predikan nås via följande länk.)

Och efter lång väntan är den nu nära, den heliga natten; Herrens födelses fest. Samtidigt skakar det i världen. Kanske är det så att julnattens texter kommer till oss med extra tyngd i år. Slit dig loss från det jordiska i år. Släpp in hoppet och ljuset; släpp in det du väntat på - Livet och den nyfödde. Kom, kom och fira Änglarnas Mässa med oss. Tid och plats hittar du via denna länk.

"Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar?
Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår.
Han som bor i himlen ler, Herren gör narr av dem.
Han talar till dem i vrede, i glödande harm förskräcker han dem:
'Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg'"
(ur Psalm 2)

"Men ängeln sade: 'Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren'" (Luk. 2:10-11)


  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post104