Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

Gemenskap - mer än ord

November 2013Posted by Franciskus Urban Thu, November 28, 2013 17:05:08


Det är nu en av de sista dagarna. Kyrkoåret går mot sitt slut. Och det är med tacksamhet jag blickar tillbaka på utvecklingen här i Karlskrona sedan tidigt i våras; tacksamhet och glädje men också förundran över allt som skett i och omkring den växande gemenskapen S:t Nikolaus.

Om bara någon dag går vi in ett nytt år och med det kommer vi att fortsätta vår mission och vår strävan att grunda en nordisk-katolsk församling här i sydost.

Redan på nyåret, den 6 december, firar vi patronatsdag (S:t Nikolaus) med mässa i vilken nya medlemmar skall tas upp. En vecka senare kommer den växande koinonian (gemenskapen) att få en diakon. Vår förhoppning är att vi till Pingsthelgen, då biskop Roald Nikolai besöker oss, skall kunna erkännas som mission.

Jag möter ofta människor som saknar andlig och kyrklig hemvist, som, när jag berättar om NKK (Nordisk-katolska kyrkan); hur vi arbetar; om vår tradition, säger - "Det är precis vad jag längtar efter!" Det är människor som kommer från andra länder och sådana som är födda här. Gemensamt har de längtan efter ett andligt hem där Kristus tydligt står i centrum och där kopplingen till ursprunget är något mer än bokstäver på ett papper.

Vad som också tilltalar många, i synnerhet de som är födda här, är att vår kyrka inte styrs av politiker och världsliga agendor. Att vara en del av Kristi kyrka på jorden är, även det, mer än ord; det är Liv.

Från och med Januari månad hoppas vi komma igång med regelbundna gudstjänster vilka, självklart, kommer att vara navet i verksamheten. Initiativet "Diakoni Här & Där" kommer att fortsätta löpande och redovisas årligen den 6 december. Katekumenatet (samtalsgrupp och undervisning för vuxna) kommer att fortsätta och förhoppningsvis kommer en kör att bildas.

Mycket har hänt. Mer kommer att hända. Du är varmt välkommen att ta steget in i gemenskapen. Varmt välkommen att fira med oss den 6 december. Mässan börjar klockan 18:00 i Emanuelskyrkan (Skomakaregatan 31, Karlskrona).

Helige Nikolaus, bed för oss; för alla som saknar mod att följa sitt hjärta. Bed för vårt arbete, vår växande mission.

Med önskan om frid och ett riktigt gott slut.

Subdiakon Franciskus Urban
post@stnikolaus.se

  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post34

S:t Nikolaus stödjer utsatta kristna

November 2013Posted by Franciskus Urban Mon, November 11, 2013 20:35:07


Kristna lider i världen och är idag den grupp som är mest utsatt för våld och förföljelse. Bara för sin (vår!) tros skull. Att i alla fall försöka göra något känns därför rätt. NKK i Karlskrona, S:t Nikolaus, tar nu - efter samtal i katekumenatet ('vuxenkonfirmander)' och med vår modermission - initiativet till en insamling där syftet är att kanalisera insamlade medel via etablerade kontakter till systrar och bröder i länder som Egypten, Syrien och Pakistan.

Samtidigt, men på ett annat plan, har människor här hemma i Karlskrona det svårt och är i behov av diakonala insatser. För att tala klarspråk kan det till och med vara svårt att vara kristen här i vår relativt trygga del av världen.

Insamlingen "Diakoni Här & Där" kommer att pågå löpande över året med start på vår patronatsdag den 6 december. Alla insamlade medel delas i två hälfter där den ena går till diakoni här hemma och den andra till stöd för förföljda kristna i världen. Vi är trots allt samma kristna här och där.

Vi har i skrivande stund en förestående jul och en liten del av julklappspengarna kan kanske skänkas till diakoni? Adventstiden är också fastetid och att då tänka på medmänniskan samtidigt som man själv avstår något är väl förankrat i kristen tradition.

Här nedanför finns en PDF-fil med information. Den går lätt att ladda hem och sprida till vänner och bekanta. Det är väldigt svårt att bedöma resultatet. Men vi vill i alla fall göra ett försök! Gör ett du också!

Och vi ber att Herren välsignar såväl gåvor som givare.

Pax+
Franciskus Urban, subdiakon


  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post33

Kommande festdag för Helige Nikolaus

November 2013Posted by Franciskus Urban Tue, November 05, 2013 20:20:02

Det är en månad kvar och hög tid att boka den 6 december i almanackan. Denna fredag firar koinonian patronatsdag med mässa, upptagning av nya medlemmar och välsignelse/invigning av ikoner för vår framväxande församling.

Efter mässan, som firas i Emanuelskyrkan (Skomakaregatan 31, Karlskrona) med början klockan 18:00, kommer det att bli någon form av festmåltid. Mer information och hur man anmäler sig kommer.
  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post32