Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

En välsignad plats

September 2013Posted by Franciskus Urban Sun, September 29, 2013 19:29:58


Helgen 28-29 september var det åter dags för besök av fader Furemalm från vår modermission, Gudsmoderns beskydd, i Stockholm.

Lördagen inleddes med besök på Böneplatsen i Bredavik där det förrättades en välsignelseceremoni (se bilden ovan). I närvaro av S:t Nikolaus katekumener ("konfirmander") och grundarna av Bredaviks Örtagård, där böneplatsen är anlagd, välsignades korset och platsen med böner och vigvattenbestänkning.

Under besöket fick vi också höra om hur både Örtagården och böneplatsen kom till.

På söndagen firades mässa i "vår" nya kyrka - Emanuelsekyrkan - som vi nu hoppas skall bli vår fasta punkt i Karlskrona. Efter mässan kunde skaran av besökare, både lokala och hitresta från Skåne och andra delar av Blekinge, lyssna på två föredrag och delta i efterföljande samtal som till stor del kretsade kring frågan om vad Kyrkan är.

Utöver programpunkterna ovan hanns även med en specialvisning på ett av stadens museer, god matt och fina samtal.

Här nedan återges söndagens andra föredrag som hölls av subdiakon Franciskus Urban vid Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona, S:t Nikolaus.

Vilja, mod och engagemang – vad är vårt ärende i Karlskrona?


För att komma fram till min huvudfråga, nämligen den om vilket vårt ärende är i Karlskrona, och så småningom landa in i devisen ”Vilja, mod och engagemang” tänkte jag ta min utgångspunkt i det kyrkoval som precis har genomförts. Inte i avsikt att kritisera utan bara för att det är ett välkänt begrepp och ett av de få tillfällen då kyrkan faktiskt finns som samtalsämne i vår samtid.

Visst är risken att man möts av åsikten att man inte har något med ett annat samfunds inre angelägenheter att göra. Men då hela processen sker i offentlighetens ljus och de facto ger alla möjlighet att diskutera kyrkan är det oundvikligt. Dessutom, och detta är ännu viktigare, berör begreppet Kyrka alla kristna. Inte bara de som tillhör ett visst samfund.

I Sverige matas man gärna med två uppfattningar. Dels den att Kyrkan inte har någon relevans idag, dels att den per definition är svensk, ja att den uppfanns här genom ett demokratiskt beslut i riksdagen och sedan har spridits ut i världen. Och är den inte ”svensk” så är det en ”invandrarkyrka” och har bara relevans för ”den gruppen”. Är det så?
Nej, Kyrkan bildades inte i Sverige. Och Nej, det stämmer inte att Kyrkan inte har någon relevans idag.

Höjer man blicken något över riksgränsen så ser man att det i världen finns ca 2,5 miljarder kristna. Hälften (50 procent) är katoliker, 11,5 procent ortodoxa, 17,5 procent pentekostala (pingströrelser, karismatiska rörelser etc) och 21 procent protestanter. (Jacobsen, 2011).

Det finns för resten ytterligare tillfälle då den kristna kyrkan exponeras i media. Det är när hennes kyrkor och bönelokaler bränns till grunden. Det är när kristna förföljs, torteras och dödas för sin övertygelse i länder som Egypten, Syrien och Pakistan. Säg till dem att deras kyrka inte har någon relevans och inte betyder något. Säg till våra systrar och bröder att de har dött för ingenting.

Vad är då Kyrkan?
Ofta är det lättare då något skall beskrivas, att tala om vad det inte är. Det är dessutom inom teologin en inte helt ovanlig metod då man skall beskriva Gud (apofatiskt). Låt oss därför börja där och konstatera att Kyrkan inte är någon förening i vanlig bemärkelse. Den är ingen utlöpa ur ett statligt departement, inte heller ett företag, ingen klubb, ingen orden. Den är Kyrkan - en helt egen associationsform. Låt vara med en organisatorisk ordning som är skapad av människor, men vars rättskapacitet vilar på det gudomliga och apostolisk grund. Kyrkan är överstatlig, ja överjordisk. Hon är vår Moder och när vi firar liturgin är det en försmak av himmelriket. Kyrkan är Kristi kropp och i Kyrkan finns bara en Herre: Kristus, vår överstepräst. Och även om allt detta bara kan beskrivas med mänskligt språk och är provisoriskt, visar det på hur svårt det blir med den syn och den ordning som råder här i riket.


Vad är då vårt ärende här i Karlskrona?

Min vision är att det vi nu med Andens hjälp är satta att skapa – den gemenskap – byggs med vilja, mod och engagemang. Min utgångspunkt är att Kyrkans ursprung och uppdrag, så som det gavs, inte har förändrats. ”[D]u är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka” (Matt 16:18). Kyrkan är, för att låna en svensk modern teolog, Sigurdssons ord, ”inte en tidlös abstrakt idé, utan en gemenskap med insida och utsida.” För mig måste det börja där, i traditionen, i att Kyrkan är Kristi kropp.

I likhet med vilken kropp som helst består den av delar som ser olika ut. I ett kyrkligt sammanhang tänker jag dessa delar, för att göra det enkelt, som församlingar vilka alltså till det yttre kan se olika ut. Kärnan däremot, både i form av Kristus och lära och som organisatorisk mittpunkt, måste vara den samma. Den organisatoriska så väl som den läromässiga kärnan attraherar, om den är tydlig, och utgör en kritisk massa som utgörs av ett inre liv. Till detta kommer rörelsen mellan mitten och periferin som kan liknas vid hur kroppen andas. Från periferin kallas vi in till centrum och sänds ut som lärjungar att verka i vardagen.

Viljan är central; viljan att tillhöra och viljan att leva i efterföljd. Den kan kopplas till hur Gud knackar på, kallar, och med fria viljan (såväl intellektuellt som religiöst) svarar den kallade Ja. Viljan leder till valet att tillhöra vilket leder till rätten att vara med och forma och påverka.

Modet som gemenskapen, genom Helig Ande, rustar de kristna med att leva i efterföljelse. Situationen idag liknar urkyrkans minoritetssituation då priset för att kalla sig kristen var högt. Beroende på var i världen man som kristen befinner sig varierar graden av våldsamhet. I Pakistan och Syrien blir man som kristen avrättad. På våra breddgrader, riskerar man att lida psykiskt vilket också är en aspekt av våld. Martyriet i Karlskrona är inte blodigt men mentalt och kanske intellektuellt.

Engagemanget hos den enskilde kommer som en effekt av viljan och modet och uttrycks i praktisk efterföljelse i vardagen. Engagemanget kan ta sig olika uttryck men är i grund och botten sprunget ur kyrkans mitt och kanaliseras av gemenskapen och omvandlas i mission, evangelisation och diakoni. Det handlar om det vanliga livet och att följa Kristus i vardagen.

Vårt ärende är alltså att under beskydd av den Helige Nikolaus, som en gemenskap och del i den världsvida Kyrkan, bekräfta viljan; rusta människor med mod; undervisa och med altaret som centrum kanalisera engagemang.

I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.

  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post28

Mickelsmäss

September 2013Posted by Franciskus Urban Wed, September 11, 2013 21:03:51

Söndagen den 29 september firar vi Mickelsmäss i S:t Nikolaus. Celebrant är Fader Matteus Maria Furemalm från vår modermission, Gudsmoderns beskydd, i Stockholm. Efter mässan bjuder vi in till kyrkkaffe och öppna föreläsningar. Mässan börjar klockan 12:00 och föreläsningarna ca klockan 13:00.

Teman för föreläsningarna är "På spaning efter den Kyrka som flytt" (Fr. Furemalm) och "Vilja, mod och engagemang - vårt ärende i Karlskrona" (Franciskus Urban, subdiakon).

Platsen för såväl mässan som föreläsningarna är Emanuelsekyrkan (Skomakaregatan 31) i Karlskrona. Dela gärna med dig av inbjudan (du kan ladda ner en enkel affisch i PDF).

Varmt välkommen!  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post27

Våren är här!

September 2013Posted by Franciskus Urban Sun, September 08, 2013 23:47:07


Helgen 28-29 september har du på nytt chansen att här i Karlskrona och i olika former möta företrädare för NKK i Sverige och lära dig mer om vad det innebär att som kyrka andas med kristenhetens båda lungor.

Hela programmet finns i kalendariet på hemsidan ( www.stnikolaus.se ).

Ladda ner bilden ovan i PDF-format via ikonen nedan.

Hjälp oss gärna att sprida informationen och varmt välkommen till en spännande helg.  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post26

Höstens kalendarium

September 2013Posted by Franciskus Urban Sun, September 08, 2013 21:49:22

Det har varit en händelserik helg för NKK i Sverige. Här i S:t Nikolaus har vi bl.a. haft överläggningar angående kyrkolokal samt denna söndag startat upp Katekumenatet med inskrivning av de första fyra deltagarna. Samtidigt har en delegation från vår modermission i Stockholm varit på besök i Polen och där besökt PNCC.

Så kan vi presentera ett kalendarium för tiden september t.o.m. december. Klicka på PDF-ikonen nedan för att öppna/ladda ner.


  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post25

Start den 8 September

September 2013Posted by Franciskus Urban Wed, September 04, 2013 10:12:20


Det är nu på söndag, den 8 september, som katekumenatet startar. Syftet är att du som är intresserad och vill lära dig mer om kyrkans tro, lära och liv skall få göra det. Undervisningen syftar också till att förbereda dig som vill tas upp i Nordisk-katolska kyrkan.

Vi träffas en gång per månad (andra söndagen i månaden). För detaljerade upplysningar ber vi dig maila ( post@stnikolaus.se ).

Väl mött!

Franciskus Urban  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post24