Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

Vad gör en subdiakon?

Augusti 2013Posted by Franciskus Urban Mon, August 26, 2013 13:51:05

Lördagen den 24 augusti, på S:t Bartolomeus dag, gavs exorcist-, akolyt- och subdiakonvigningar i Modermissionen Gudsmoderns beskydd i Stockholm. För många är dessa begrepp okända, varför här ges en enkel beskrivning av hur subdiakonens tjänst ser ut.

En subdiakon får verka vid altaret under gudstjänsten (den lägsta grad som får göra detta), men får där inte yttra något (då måste man vara minst diakon), utan endast handha rökelse samt vatten och vin (i därför avsedda kärl) och bära fram dessa till altaret från kredensbordet. Subdiakonen bistår diakonen i allt vad denne företar sig och i assistans för prästen vid altaret. Subdiakonen läser Epistel och Gradualet om detta senare inte sjungs.

Utanför gudstjänsten fungerar subdiakonen som sakristan, tar hand om kyrkans textilier, skaffar rökelse och vin när så behövs. I övrigt fungerar subdiakonen som diakonassistent, vid hembesök, sjukbesök etc. Subdiakonen kan välsigna hem och välsigna även människor utanför gudstjänsten, han kan leda enklare andakter, som inte innehåller någon sakramental välsignelse eller utdelande av något sakrament eller nattvard och han kan fungera som kateket och pedagog, allt efter förmåga.


Då det nu i Karlskrona finns en subdiakon inom NKK är det alltså möjligt att ta kontakt med S:t Nikolaus koinonia för överenskommelse av tid för exempelvis husvälsignelse. Dessutom startar vi katekumenatet (undervisning i den Kristna Kyrkans tro, lära och liv - för den som vill bli upptagen/döpt/krismerad i NKK) den 8 september. Lär mer om detta på www.stnikolaus.se


Gud välsigne!

Broder Franciskus Urban
Subdiakon  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post23

Vägen in

Augusti 2013Posted by Franciskus Urban Thu, August 15, 2013 11:19:23


Katekumenatet; undervisning för dig som genom dopet eller konfirmation (chrismering) vill bli upptagen i kyrkans fulla gemenskap. Gruppen som träffas en gång per månad (söndagar) kommer att samtala om Kyrkans tro, lära och liv. Varje träff avslutas med en gemensam enkel måltid.

Vi kommer att starta den 8 september. Vill du ha mer information och/eller anmäla dig är du välkommen att maila till post@stnikolaus.se


En PDF-fil med samma information som på bilden kan du hitta via ikonen (PDF) nedan:Pax et bonum!

  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post22

Röst och brinnande vilja

Augusti 2013Posted by Franciskus Urban Tue, August 06, 2013 10:43:27

Sjunger du i kör? Är du intresserad av kyrkans psalmer, hymner och kanske gregoriansk sång? Vill du dessutom ta ansvar och vara med att bygga upp en kyrkokör?

Nordisk-katolska kyrkan (NKK) bygger församling i Karlskrona. Till hösten hoppas vi kunna komma igång med regelbundna gudstjänster. Stora delar av vår liturgi sjungs av liturg och för att ytterligare levandegöra den gemensam gudstjänsten behövs stöd och ledning i psalm-, hymn-, och växelsång. För visst är det både roligare, vackrare och mer delaktighetsskapande då församlingen är aktiv.

Vilja, drivkraft och en bra röst är vad som krävs. Skolor och examina är av underordnad betydelse. Spelar du något klaviaturinstrument är det naturligtvis en fördel, liksom att du har en personlig tro och uppskattar en rik liturgi. Engagemanget är, liksom för alla ämbetsbärare i vår kyrka, oavlönat och bygger på idealitet.

Tveka inte att höra av dig med ditt intresse eller för att ställa frågor.

Läs mer om NKK: www.stnikolaus.se

Kontakt till ansvarig för S:t Nikolaus koinonia: post@stnikolaus.se


- Herre, ingjut i den som känner sig kallad, en strimma av Ditt mod.

/Franciskus Urban  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post21

Skärgårdsfest och möte med NKK

Augusti 2013Posted by Franciskus Urban Fri, August 02, 2013 17:45:42  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post20