Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

Tonsurering och firande av Helige Olav

Juli 2013Posted by Franciskus Urban Tue, July 30, 2013 21:18:41

I samband med Olsok-stevnet (S:t Olavs högtid) i Nidaros/Trondheim under helgen 27-29 augusti var det flera högtidliga, lärorika och festliga programpunkter. På lördagen tonsurerades och insattes i kleresiet för NKK dels Franciskus Urban, dels Rino Eriksen. Dessutom bjöds på föredrag om psalmer och hymner kopplade till St Olav. På söndagen firades högtidlig mässa vilken följdes av en föreläsning av biskop Roald Nikolai. Söndagen avslutades med grillafton för hela församlingen i ett vindstilla och halvt tropiskt väder i Trondheim. Måndagen, som var den egentliga festdagen för helgonkungen, firades Olsokmässa.

På bilden: Bakre raden från vänster biskop emeritus Thaddeus Peplowski från USA, biskop Roald Nikolai och subdiakon Anders Hjortaas. På främre raden syns Franciskus Urban, kyrkoherede Johannes Sohlberg samt Rino Eriksen.

För värdskapet under helgen stod S:t Justinus församling i Trondheim.


  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post19

Rum för bön - en helig ö

Juli 2013Posted by Broder Urban Sun, July 14, 2013 20:20:13


Ett lyckosamt möte, goda samtal och ett gemensamt intresse för att skapa rum för stillhet, kontemplation och bön har lett fram till ett samarbete med Bredaviks Örtagård på Sturkö i Karlskrona skärgård, där det nu växer fram ett rum för bön.

Örtagården bygger på historia och djup kunskap om medeltid, klosterträdgårdar och svunna tiders metoder för bot och bättring genom bl.a. örter. Det mesta i det då katolska Sverige baserades i en kristet orienterad världsbild och förståelse. Därför är det också naturligt att till Örtagårdens verksamhet knyta en böneplats och därmed lägga till en ytterligare dimension till bot och bättring.

På böneplatsen kommer det även att firas mässor och friluftsgudstjänster i Nordisk-katolska kyrkans regi.

Det är med stor glädje St Nikolaus koinonia och Communitatis Sacra Insula får vara en del i detta och kunna tillföra det vi är - "Kristendom som den var då Sverige kristnades."

www.stnikolaus.se (Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona)
www.sacrainsula.se
www.bredaviksortagard.se


  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post18

Meddelande från modermissionen

Juli 2013Posted by Broder Urban Mon, July 01, 2013 23:14:03

Vår modermission i Stockholm, Gudsmoderns beskydd, låter meddela följande:

"Nu träder även vår mission i Stockholm ut i sommarhagen och in i sommarferien.
Efter det första året av regelbunden gudstjänstverksamhet, behöver vi i kleresiet lite andrum och retreat. Under juli och början av augusti har vi därför ett kor
tare gudstjänstuppehåll i Stockholms innerstad. Vi hänvisar till någon av våra systerkyrkor, den romersk-katolska eller de östligt ortodoxa. Vi tänker själva läsa och studera, reflektera över det vi hittills gjort, utvärdera och planera verksamheten inför framtiden och även passa på att besöka andra kyrkor och gudstjänster under denna tid.

Söndagen 11 augusti mjukstartar vi med en Aftonsång, sedan en diakonledd Söndagsgudstjänst 18 augusti och så den stora "kick-off"-helgen 24-25 augusti med biskopsbesök, besök av präster och lekmän från församlingarna i Bergen och Trondheim, minoresvigningar, subdiakonvigningar, solenn aftonsång, solenn högmässa, föredrag och mycket annat, och sedan startar vi höstterminen som förutom högmässor och andra gudstjänster kommer att innefatta föredrag och studiecirklar i samarbete med NBV, pilgrimsresor etc.

Alla som följer vår verksamhet här på Facebook och i andra forum, tillönskas en sommar med värme och kärlek! Behöver man kontakt med präst eller diakon under sommaruppehållet, för samtal, bikt, sjukkommunion, de sjukas smörjelse etc, så finns kontaktuppgifter i slutet av det kalendarium för sommaren som kan laddas ner via nedanstående länk. Guds frid och Gudsmoderns beskydd!"


Länk till kalendariet: www.facebook.com/nordiskkatolsk

  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post17