Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

En fortsatt God Jul

December 2014Posted by Franciskus Urban Sun, December 28, 2014 19:49:18

Vi fick i år, för första gången i Karlskrona, nåden att fira Den Heliga Julnattens liturgi i S:t Nikolaus. Och därmed kunde vi önska varandra en Glad Kristi födelses fest och inleda Jultiden. Predikan, som tog fasta på frågan vad det innebär att vara människa, finns att tillgå som ljud- och textfil i efterhand från hemsidan via följande länk.

Nästa tillfälle att fira eukaristin (Herrens heliga måltid) är Andra söndagen i Jultid (söndagen den 4 januari). Tiden är, som vanligt, klockan 15:00 och liturgin firas i 'vår' kyrka på Skomakaregatan 31.

Kristi Frid och en fortsatt God Jultid!
Fr. Franciskus Urban
  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post105

Det är nära nu!

December 2014Posted by Franciskus Urban Mon, December 22, 2014 14:30:14
Guds Moder. Och det nya livets. Bild från S:t Nikolaus, Fjärde Söndagen i Advent


I texternas mitt, Fjärde Söndagen i Adventstid, stod Herrens moder Maria; Gudaföderskan.

”Maria blev utvald att vara den som bär livet; som frambär Kristus. Maria blev sedan den första att ta plats bland de heliga – hon visade att den relation som Sonen återupprättade mellan Gud och människa, leder till det utlovade eviga livet. Hon visade att vägen bär; att Sanningen bär.

Hon bar fram det bärkraftiga till världens räddning.

Det var livet hon bar i sitt sköte. Och den bok; det vi nu öppnat och påbörjat; det som under året – och resten av vår tid – kommer att vecklas ut och göras begripligt, det är livet.

Hon bar på livet; Livet och Sanningen. Hon frambar inga diffusa principer. Nej, hon frambar personen Livet och personen Sanningen. Hon är Gudaföderskan - Livets Moder. Och hon är vår moder för vi är skapade till liv; för vi är Sonens systrar och bröder, vi som är döpta och tror på Honom, på Ordet.

Vi är utvalda att leva våra liv i Sanningen. Guds moder är också vår moder; det nya livets moder. Vi är skapade till ett liv med Honom; ett heligt liv. Och vi är utvalda att bära vidare Sanningen.

Livet är heligt. Maria tog uppdraget på allvar. Och när vi döps, och därmed föds på nytt i Kristus, så tas vi på allvar. Om inte förr, så då tas vi som människor på allvar. Vår himmelska Moder tar oss till sig. Vi blir Guds barn. Vi blir nya människor.” (Ur predikan i S:t Nikolaus, Fjärde Söndagen i Adventstid. Hela predikan nås via följande länk.)

Och efter lång väntan är den nu nära, den heliga natten; Herrens födelses fest. Samtidigt skakar det i världen. Kanske är det så att julnattens texter kommer till oss med extra tyngd i år. Slit dig loss från det jordiska i år. Släpp in hoppet och ljuset; släpp in det du väntat på - Livet och den nyfödde. Kom, kom och fira Änglarnas Mässa med oss. Tid och plats hittar du via denna länk.

"Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar?
Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår.
Han som bor i himlen ler, Herren gör narr av dem.
Han talar till dem i vrede, i glödande harm förskräcker han dem:
'Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg'"
(ur Psalm 2)

"Men ängeln sade: 'Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren'" (Luk. 2:10-11)


  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post104

Det är Advent!

December 2014Posted by Franciskus Urban Sun, December 14, 2014 23:26:05

Tredje söndagen i Adventstid och liturgin är firad på temat Herrens profet och förelöpare Johannes. Det tredje ljuset är tänt och en röst ropar från öknen: Bered väg för Herren!

Det händer mycket i vår gemenskap. Sistlidna helg var biskopen på besök för att krismera fyra nya medlemmar i Kyrkan och nu börjar planerna ta form för att S:t Nikolaus officiellt skall bli en mission och därmed ta ett viktigt steg på vägen att bli en församling.På bilden, som är beskuren, syns biskop Roald Nikolai och Fr. Franciskus Urban under den del i liturgin på S:t Nikolaus' dag då fyra nya medlemmar krismerades och upptogs i Kyrkan.
  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post103

Inled Julen med oss!

December 2014Posted by Franciskus Urban Mon, December 08, 2014 21:20:41

Vi är mitt i Adventstiden och ingen hemlighet vad vi väntar på: Jesu födelses fest.
I Karlskrona firas, för första gången, liturgin på Den heliga Julnatten - Änglarnas Mässa - kl. 23:30 den 24 december.

I och med denna 'midnattsmässa' bryts fastan och Jultiden inleds. Julens övriga liturgier (liksom resterande Adventstids) framgår av kalendariet på vår hemsida.

Varmt välkommen att inleda Julen med oss!

  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post102

KYRKAN I SVERIGE GÅR FRAMÅT

December 2014Posted by Franciskus Urban Sun, December 07, 2014 22:19:28

Under helgen har Kyrkan i Sverige på flera plan och orter tagit betydande steg framåt. I Karlskrona fördubblades medlemsunderlaget då biskopen krismerade (”konfirmerade”) och upptog nya medlemmar. Och i Västerås etablerades en ny koinonia (gudstjänstfirande gemenskap).

Nordisk-katolska kyrkan etablerades i Karlskrona våren 2013, som en del av Gudsmoderns beskydds församling i Stockholm. Sedan december samma år firas regelbundet liturgier med fast hemvist i Emanuelskyrkan och sedan Pingsthelgen 2014 har vi i S:t Nikolaus en egen präst.

Det är inte utan glädje vi konstaterar att det mitt under sekulariseringens högkonjunktur finns motkrafter till synen på människan som i det modernistiska projektet har bastardiserats. Detta är ett tema som ytterligare tas upp i predikan på Andra Söndagen i Adventstid i kyrkan i Karlskrona.

Under lördagen, på den helige Nikolaus dag (6 december) firades i Karlskrona patronatsdagen med mässa i närvaro av biskopen. I mässan krismerades nya medlemmar och under samlingen efteråt höll biskopen ett föredrag om eukaristisk gemenskap och Nordisk-katolska kyrkans unika ställning inom kristenheten. Sedvanligt avrundades dagen med en gemensam måltid.

Andra söndagen i Adventstid firades i S:t Nikolaus, som vanligt, liturgin och predikan finns för nedladdning (i såväl ljud- som textformat) via länk nedan.

Frågan är om det skall ses som ett tecken att allt detta händer under samma helg; den helg då såväl S:t Nikolaus som S:t Ambrosius firas – båda verksamma i den odelade Kyrkan och starkt kritiska till sin tids heresier samtidigt som de var outtröttliga förkämpar för en rad kristna värden – bl.a. utsatta människor.

Till S:t Nikolaus’ hemsida: http://www.stnikolaus.se
Direkt till sidan med predikningar: http://stnikolaus.se/resurser/predikningar.html
Till Facebook-sidan: http://facebook.com/NKK.StNikolaus

Med all säkerhet kommer vi inom kort att publicera bilder från högtidligheterna i såväl Karlskrona som Västerås.
  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post101

Den helige Nikolaus' dag

December 2014Posted by Franciskus Urban Mon, December 01, 2014 13:54:20


Kommande helg, närmare bestämt den 6 december, firar vi vår patronatsdag. Det är också då precis ett år sedan vi fick vår liturgiska hemvist i kyrkan på Skomakaregatan där vi sedan dess regelbundet firar liturgin.

Vi hälsar alla, medlemmar som ickemedlemmar, välkomna att fira dagen med oss och vår biskop Roald Nikolai, som då gästar oss.

Program, lördagen den 6 december:
15:00, Pontifikalmässa
15:30, Biskopens föredrag om vad det vill säga att vara nordisk-katolsk
16:30 (ca), Gemensam måltid i församlingssalen

Mässan (liturgin) kräver ingen föranmälan. Vill du däremot delta under föredraget och i måltiden anmäler du detta senast torsdagen den 4 december till post@stnikolaus.se  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post100