Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

Det är inte möjligt!

September 2014Posted by Franciskus Urban Tue, September 16, 2014 21:09:33
Har du hittat oss på Facebook?
På vår Facebook-sida publiceras löpande snabba nyheter och dagsaktuella händelser. Adressen dit är: http://facebook.com/NKK.StNikolaus

Genom att du gillar oss på Facebook bidrar du till att fler får kännedom om Kyrkan. Det kan vara skillnaden mellan liv och död för medmänniskor.

Vi bjuder här på det senaste inlägget på Facebook:


"Att få vara med och bygga församling idag kan närmast liknas vid tiden för då de första Kristna påbörjade sin gärning under det första århundradet. Eller, då Kyrkan - den odelade Kyrkan - kom till Norden under det första årtusendet.

Männi
skor från olika sammanhang och samfund söker sig till oss för att komma till roten av tron, läran och den Kristna traditionen. Nordisk-katolska kyrkan, som är ortodox katolsk, är samtidigt den äldsta och den yngsta kyrkan i Sverige. Vi är ett av de snabbast växande samfunden i landet. Även om detta, i sig, inte är något självändamål, är det ett tecken på att många finner helhet i stället för saknad och tomhet; Kyrka i stället för klubb; Kristus i stället för politiker; helighet i stället för politisk korrekthet; verklighet i stället för magi.

Nya medlemmar vittnar om att 'man inte hade kunnat tro att detta var möjligt. Inte i Karlskrona!'. Man vittnar om 'bönhörelse'. Man vittnar om Gudsnärvaro. Man vittnar om 'en innerlig och genuin liturgi'. Det vittnas om 'hemkomst'.

Är då detta möjligt? För Gud Helige Ande är allt möjligt! Frågan är om det är möjligt för dig? Svaret på den frågan är JA! Och det är inte bara möjligt; det sker! Och i höst sker det mycket i S:t Nikolaus.

Frågan är: Är det inte här, i Kyrkan, du faktiskt hör hemma?!

På vår hemsida hittar du mer information om kyrkan.
I Kyrkan hittar du dig själv."Information om och blankett för ansökan om medlemskap hittar du HÄR.
  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post87

Gå och återställ mitt hus!

September 2014Posted by Franciskus Urban Fri, September 12, 2014 20:19:29

Uppmaningen S:t Franciskus av Assisi fick år 1205: "Gå och återställ mitt hus" togs mycket konkret. Guds lille fattige; en av historiens mest kände och älskade av Guds heliga, började att med sina egna händer restaurera kyrkor. I uppmaningen låg också en uppmaning att i andliga termer återställa Guds hus - Kyrkan.

Uppmaningen är aktuell även i våra dagar. Inte minst i Norden och Sverige.

Helgen den 4-5 oktober gästas S:t Nikolaus av biskopsvikarien för kyrkan i Sverige. Detta sammanfaller med firandet av S:t Franciskus, vilket vi uppmärksammar och firar.

Genom ett föredrag med bilder från den helige Franciskus hembygd och olika heliga platser i Italien, får vi följa helgonets uppväxt och gärning i bildandet av De Mindre brödernas Orden - Franciskanerorden.

Vi hälsar alla intresserade välkomna till en helg i festens och Kyrkans återupprättandes tecken och presenterar följande program:

Lördag 4 oktober (Helige Franciskus' dag):
18:00, Högtidlig Franciskusvesper
19:00, Bildföredrag om S:t Franciskus av Assisi

Söndagen 5 oktober (Sjuttonde söndagen i Treenighetstid):
15:00, Högmässa (celebrant och predikant: Fr. Matteus Maria Furemalm)

Ladda gärna ner nedanstående bilaga: en affisch som är lätt att sprida vidare.

Pax et bonum
Fr. Franciskus Urban
präst/missionskaplan i S:t Nikolaus


  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post86

Lätt vara emot - svårare vara för

September 2014Posted by Franciskus Urban Tue, September 02, 2014 22:44:53
Detta är ett långt inlägg. Men angeläget! För det våld; de onämnbara övergrepp som ISIS/IS begår, fortsätter. Rapporter och bilder strömmar fortfarande in från Syrien och Irak. I dagarna har även bilder från Sverige börjat cirkulera – bilder som visar på att odemokratiska islamistiska rörelser opererar här. Bland annat finns ett islamistiskt politiskt parti som säger sig arbeta för ”kalifatet”, som menar att ”en demokrati inte är något annat än ett pöbelstyre”.

När det handlar om att stå upp emot destruktiva krafter finns egentligen bara en verksam metod – en metod som i sig inte skapar ytterligare rädsla eller som föder aggression – det är att vara FÖR.

När det handlar om att visa stöd för våra kristna systrar och bröder i världen, finns egentligen bara en verksam metod och det är att vara FÖR.

För att mota Olle i grind på hemmaplan finns egentligen bara en verksam metod och det är att vara FÖR.

Det är enkelt att vara emot. Men att vara emot bygger på och föder rädslor. Det är däremot inte lika enkelt att vara FÖR, men det är precis vad som behövs: att vi inte viker oss utan är FÖR och lever FÖR. Var inte rädda!

Här följer ett utdrag ur predikan i S:t Nikolaus, Sjunde söndagen i Treenighetstid, som hölls inom ramen för den Mässa som ägnades åt vår Kristna Kyrka och den del av vår kropp som förföljs, fördrivs och mördas:

”Vi säger att vi lever i den fria världen. Vi har en mängd fri- och rättigheter. Religionsfrihet är en sådan som ger oss stöd i den världsliga lagen att leva ut vår kristna tro och samlas till den Heliga Mässan.

Visserligen kan inte någon världslig makt rubba något i vår kristna tro. Ingen jordisk makthavare i världen ger oss kristna rättigheter eller skyldigheter när det kommer till hur vi skall leva. Det är Herren som gör det. Men vad sänder det för signaler till våra syskon, då vi – som utan risk kan följa Kristus – väljer att inte göra det? Är vi rädda om vår möjlighet? Värnar vi den?

Genom att vi tar tillvara på de förutsättningar vi har fått, så tjänar vi som förebilder för andra som har sämre förutsättningar. Men då vi inte tar tillvara på förutsättningarna är det inte längre vi som är förebilder.

Herre, förbarma dig över oss!

Vi måste se till att inte låta oss själva fördrivas från våra kyrkor. Vi delar samma kropp som våra syskon och vi måste värna varendaste lem. Den fördrivande kraften; ondskan, är den samma överallt. Men den tar sig olika uttryck; har olika ansikten och metoder. Kanske vi slipper hamna under svärdet för att förmås överge vår tro. Kanske fördrivs vi i stället som sanna människor med hjälp av andra skarpslipade vapen i form av pengar, egoism, sexualisering, kroppsfixering, maktbegär, prylfixering och ett allmänt överflöd. Kanske är det jakten på den försåtliga lyckan som här driver oss ut från Kyrkan.

Även om det smakar lite illa att ens tänka tanken att jämföra situationen i Mosul med den här hemma, så måste vi – som ytterligare ett sätt att hjälpa våra syskon – ta deras situation som en varning på hur det kan gå. Kyrka är vi tillsammans. Vi hjälper inte till genom att låta Kristi Kyrka brännas också från vårt håll.

Så för att svara på frågan vad du och jag kan göra för våra utsatta syskon och för Kyrkan, är svaret att vi var och en måste odla relationen med Gud och söka nå helgelsen. Det gör vi genom att följa Guds enfödde Son, vår Herre Jesus Kristus; han som är vägen, sanningen och livet – den enda vägen till Fadern. Det gör vi genom att leva våra liv i efterföljelse i Kyrkan, vår Moders trygga famn.

Det är inte någon annanstans ondskan härjar. Allt sker i den skapelse där du och jag befinner oss just nu. Det är alltså inte ”dom”, som något diffust och annorlunda folkslag, som fördrivs. Det är vi. Det är vi, som Kyrka, som bränns. Det är vi, som Kristi kropp, som styckas.”
---
Hela predikan återfinns via länken...

http://stnikolaus.se/onewebmedia/predikan_Sjunde_söndagen_i_Treenighetstid_Franciskus_Urban.pdf

...samt, även som ljudfil, via hemsidan: http://www.stnikolaus.se/  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post85