Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

Anslag i trippel bemärkelse

April 2013Posted by Broder Urban Mon, April 29, 2013 18:05:35


Det börjar dra ihop sig. Kommande helg bjuder Nordisk-katolska kyrkan på föreläsning för alla som vill lära känna kyrkan. Det sker på lördagen och dagen efter, söndagen den 5 maj, firar vi vår första mässa i Karlskrona.

Vår samarbetspartner i lördagens föreläsning, studieförbundet NBV, har valt NKK som tema på sin anslagstavla. Kul och tacksamt.

All infomation om helgens program finns på vår hemsida ( www.stnikolaus.se )

Varmt välkommen!

  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post12

Tidningsintervju

April 2013Posted by Broder Urban Fri, April 26, 2013 20:26:41

Idag ringde en av länets tidningar, Sydöstran, med anledning av nästa helgs begivenheter. De var naturligtvis nyfikna på Nordisk-katolska kyrkan och det vi står för och som saknas i det kyrkliga landskapet. Det är ju, med ödmjukhet sagt, kyrkohistoria som skrivs i och med etableringen av NKK i Karlskrona och Blekinge.

Det som händer helgen 4-5 maj, är lördagens föreläsning och frågestund om NKK samt firandet av vår första mässa på söndagen. Mer om detta finns att läsa på hemsidan, www.stnikolaus.se

Till lördagens föreläsning björds självklart Sydöstran in och de är, i likhet med alla andra, varmt välkomna.

Pax et bonum

Broder Urban

  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post11

Milstolpe

April 2013Posted by Broder Urban Mon, April 22, 2013 16:55:22

Idag har församlingsagendor för 'lågmässa' och 'söndagsgudstjänst' hämtats efter mångfaldigande. Tack vare en hjälpande hand fick vi 30 exemplar av var sort. Änglar finns! Agendorna är utarbetade av fader Matteus Maria Furemalm och är otroligt innehållsika. De tjugofyra sidorna (!) innehåller förklarande texter, böner, alla liturgiska moment, noter m.m, m.m.

Det kan tyckas vara simpelt att skriva om församlingsagendor. Men faktum är att en bra agenda är en av nycklarna till förståelse för och delaktighet i gudstjänsten. Att vi nu har två uppsättningar är med andra ord en viktig milstolpe i församlingsbygget.

Lågmässan firas då bara en präst tjänstgör vid altaret, d v s varken diakon eller subdiakon vilka erfordras i firandet av solenn högmässa. Ordningen för söndsgsgudstjänst används då diakon leder gudstjänsten och då firas inte mässan utan i stället delas tidigare konsekrerat bröd ut.

I den första mässan som firas i S:t Nikolaus, söndagen den 5 maj, kommer vi att använda agendan för lågmässa.

Varm välkommen att fira mässa med oss!


  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post10

Det sprider sig

April 2013Posted by Broder Urban Sat, April 20, 2013 22:30:20

Intresset för och nyfikenheten på Nordisk-katolska kyrkan är påtaglig. Redan nu har två gymnasieklasser i länet stiftat bekantskap med oss och helgen 4-5 maj är det dags att öppna portarna mot offentligheten i Karlskrona. Då bjuder vi in till flera möjligheter att lära känna kyrkan. Dels genom en föreläsning och dels i firandet av en första enkel mässa.

På Karlskrona kommuns turist- och evenemangsportal, VisitKarlskrona, kan man som sökande hitta lördagens föreläsning. Bilden ovan är klickbar.

All information finns på vår webbsida: www.stnikolaus.se
Följ och 'gilla' oss gärna på Facebook: facebook.com/NKK.StNikolaus

Herrens Frid och Gudsmoderns beskydd!
Och varmt välkommen till en spännande och trevlig helg med S:t Nikolaus
  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post9

Samtal med gymnasieelever

April 2013Posted by Broder Urban Mon, April 15, 2013 15:15:03


Gymnasieskolan i Karlshamn bjöd in mig i rollen som teolog och representant för NKK, men kanske framför allt som en livs levande församlingsbyggare i en kyrka som ännu inte är så känd. Önskemålet var att s a s inifrån få en bild av vår kyrka och hur den förhåller sig till kristendomens utveckling.

Jag fick träffa två klasser i en, respektive två timmar och utifrån en enkel tidslinje från Kristi födelse fram till idag, pratade vi om kristna traditioner, sakramenten, ämbetssyn, ortodoxi, äktenskap, celibat, bot och förlåtelse och mycket, mycket annat.

Det är otroligt roligt och utmanande att prata kristendom med ungdomar. Trots att många är både döpta och konfirmerade saknas grundläggande kunskaper. Här finns med andra ord en hel ocean av kunskap, erfarenhet, allmänbildning och kulturarv att ge dem. Att stå inför detta liknar på många vis känslan då man står och blickar ut över ett till synes oändligt hav med en knappt skönjbar horisont; ett ibland stormigt hav... Man får helt enkelt skapa pedagogiska och mentala pirarmar för att fånga in bara en del av helheten och börja där.

I detta hav simmar vi omkring som individer. Tyngdlösa och utan kopplingar till sammanhangen och den stora berättelsen om uppkomst, mening och fortsättning. Där simmar var och en omkring med sina tankar. Det känns därför roligt och meningsfullt, ja helt nödvändigt, att bidra med lite av svaret. Svar föder visserligen fler frågor, men minskar samtidigt utsatthet och hot från rovfisken som lurar i djupet.

För frågor, tankar och funderingar hade de, eleverna. Och ingen är fel eller dum att ställa. Jo, det finns en dum fråga: den som aldrig ställs.

Pax!

  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post8

Möte med en gymnasieklass

April 2013Posted by Broder Urban Tue, April 09, 2013 17:53:36

En snabbt uppkommen inbjudan från SvK i Karlshamn ledde till ett möte med en gymnasieklass och deras religionslärare samt öppningar att besöka fler klasser från samma skola.

En gymnasieklass skulle inom ramen för sin religionsundervisning lära sig mer om kristna symboler och olika kyrkotraditioner. Detta skulle ske i den centralt belägna Karl Gustafs kyrka. För att kunna visa på lite av den kristna familjens bredd tillfrågades jag med kort varsel om jag ville rycka in och, främst som teolog men även som representant för NKK, finnas till hands för att kunna svara på eventuella frågor om ortodox katolsk tro.

Det var med en självklarhet jag satte mig på tåget västerut och tillsammans med en församlingspedagog från SvK mötte ett gäng frågvisa och nyfikna gymnasieelever. Ett gott, öppet och positivt möte som bl.a. ledde till att läraren frågade om jag kunde komma till deras skola för att möta samma klass igen, men även elever från andra program.

SvK i Karlshamn har ett gott och aktivt samarbete med skolorna och man uppskattar och drar nytta av varandras kompetenser vilket är mycket positivt.

Ett varmt tack till församlingen för samarbetet - ekumenik i praktisk form - och till klassen och deras lärare.

Pace e bene!

  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post7

Studera på distans

April 2013Posted by Broder Urban Thu, April 04, 2013 18:47:51


Det känns väldigt bra att redan kunna arrangera och erbjuda två kurser (studiecirklar). Detta mycket tack vare personalen på studieförbundet NBV Sydost. Den ena kursen ("Kan man vara kristen?") kommer att ges på distans och i den utgår vi från en bok av C. S. Lewis med samma namn. Den andra kommer att ges i Karlskrona, gå ännu mer på djupet och pågå under ett år. Den inleds med en tvådagars resa till Stockholm.

På vår hemsida (stnikolaus.se/aktivitet/studier) finns ytterligare information och material för nedladdning. Men gör det snart för det är ett begränsat antal deltagare som kan tas emot.

Pax+


  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post6

S:t Nikolaus på Facebook

April 2013Posted by Broder Urban Wed, April 03, 2013 20:22:59

Nu har vi vågat oss ut på Facebook också. Adressen är facebook.com/NKK.StNikolaus

Facebook ger oss, parallellt med hemsidan och denna blogg, ytterligare en kanal att nå ut. Det möjliggör också att fler på ett enkelt sätt kan visa sitt stöd och hjälpa till att sprida kunskap om Nordisk-katolska kyrkan och vår verksamhet i S:t Nikolaus.

Vidare i veckan blir det möte med ett studieförbund. Förhoppningen är att vi genom samverkan inom en snar framtid ska kunna erbjuda studiecirklar i exempelvis kristen tro och gregoriansk körsång.

Herrens frid och Gudsmoderns beskydd!

  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post5
Next »