Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

Mer Kyrka! Med ett odelat perspektiv

Augusti 2014Posted by Franciskus Urban Tue, August 26, 2014 18:37:19


S:t Nikolaus bjuder på nytt en möjlighet att, på ett levande sätt, möta och lära mer om Nordisk-katolska kyrkan. Söndagen den 7 september ger vi, efter Mässan, ett föredrag om kyrkan med ett odelat perspektiv.

Klockan 15:00 Firas en innerlig och traditionell liturgi.
Klockan 16:30 samlas vi i församlingssalen för att lyssna till föredraget.
Platsen är Skomakaregatan 31 i Karlskrona

Nedan finns, som PDF-fil, en enkel affisch som kan laddas ner och spridas.

Varmt välkommen!!  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post84

Ansökan om medlemskap

Augusti 2014Posted by Franciskus Urban Sun, August 17, 2014 22:22:14

- "Kan jag bli medlem i Nordisk-katolska kyrkan?"
- "Vill du bli upptagen i Kyrkan?"
- "Ja"
- "Då kan du!"

För att underlätta för dig, publicerar vi här blankett för ansökan om upptagning i Nordisk-katolska kyrkan. Kort information samt instruktioner medföljer. Då vi har tagit emot din ansökan tar vi kontakt med dig.

Klicka på PDF-ikonen nedan för att ladda ner blanketten.
  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post83

Inför söndagen

Augusti 2014Posted by Franciskus Urban Sat, August 16, 2014 11:23:08

Kyrkan är frikopplad från partipolitiska intressen. Något annat vore fullständigt otänkbart. Det finns en Herre och överste präst - Jesus Kristus. På söndag tar vi oss an förvaltarskapet och ställer oss, bland annat, frågan hur många herrar man kan tjäna.

Kommande söndag; Tionde söndagen i Treenighetstid är temat 'klokhet i förvaltarskapet'. Detta kan handla om hur vi förvaltar Guds skapelse och om hur vi, var och en, förvaltar det som har givits oss. I evangeliet ställs vi inför Jesu ord om att vi inte kan tjäna både Herren och mammon.

Mammon har kommit att begränsas till pengar och rikedom. Men drivkraften bakom är girighet och girigt kan människan sukta efter också mycket annat: Makt, inflytande, position. Jesu ord får därmed en vidare innebörd. Det är, bland annat, därför man inte samtidigt kan vara präst och politiker. Det är därför Kyrkan inte kan styras av partier. Det är därför den kristne inte knäfaller inför någon annan än Herren.

Välkommen att fira liturgin med oss i S:t Nikolaus - Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona. Vi börjar klockan 15:00 och adressen är Skomakaregatan 31. Efteråt serveras kaffe till självkostnadspris och det är väl inte helt otänkbart att frågan, hur ett samfund kan ledas och styras utan politiker, ställs och besvaras.

Fr. Franciskus Urban  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post82

Nyfikenhet öppnar dörrar till det okända

Augusti 2014Posted by Franciskus Urban Mon, August 11, 2014 22:33:50

Nyfikna kommer till oss. Till mässan om söndagarna och med frågor via telefon, sociala medier och mail. Nyfikenhet är ett första steg och andetag, även om man först inte själv ser det.

Många blir förvånade då jag berättar om Nordisk-katolska kyrkan som fri från partipolitik men knuten till den världsvida kyrkans alla systrar och bröder. Många gläds över vårt engagemang för våra utsatta syskon i världen - inte minst i Irak och Syrien. Ännu fler blir häpna då det blir uppenbart hur gamla vi är i förhållande till vår ålder: Vi brukar säga (om än med viss försiktighet) att vi är samtidigt den äldsta och yngsta kyrkan i Sverige.

Förvåning är en frukt av nyfikenhet.

Jag pratar ofta om begreppen Vilja, Mod och Engagemang. Det är ord som har följt mig genom livet; ord som fylldes med verklig mening då de kopplades till Treenig Gud.
- Gud Fadern gav människan fri vilja. Gud Sonen visar vägen och Gud Ande blåser i oss liv.
- När jag människa väljer Gud, står Kristus som modets förebild och i Hans Kyrka förmedlas sändningens engagemang.

Nyfikenheten är ett första steg och andetag...

Fr. Franciskus Urban  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post81

Välkommen till din vårdcentral

Augusti 2014Posted by Franciskus Urban Mon, August 04, 2014 16:41:12


På Böneplatsen i Bredavik – invigd och välsignad – firades i S:t Nikolaus Mässan, åttonde söndagen i Treenighetstid; det mindre brödundrets söndag. Temat var Herrens medkänsla och försorg, och predikan tog – med tanke på att platsen är belägen vid en klosterträdgård – naturligt fasta på Kyrkan som vårdcentral:

”Kyrkan, den plats där detta delande och helande i all tid har tagit rum, är kroppen som människan inte kan vara utan. Människan med sin sjukdom – bortvändheten – läks och helas i Hennes, Moderns, varma famn. Det är i Kyrkan som människan kan återupprättas och nå Guds mål med henne: delaktighet med Fadern; gudomliggörelse; helighet – helhet.

Att se Kyrkan som ett sjukhus är därför inte alls fel. Biskopar, präster och diakoner är människans andliga läkare. Det pratas allt för lite med dessa läkare idag; människan biktar sig allt för sällan och får därmed inte avlösning. Detta ser vi i statistiken över ohälsotalen; det ser vi i statistiken över förskrivna läkemedel i form av psykofarmaka. Jag brukar ibland säga att du borde prata med din präst oftare - innan det har gått så långt att du måste uppsöka en terapeut.”

Även om liturgin naturligtvis framför allt firas i en kyrka och att, som denna söndag, fira den under bar himmel hör till undantagen, finns det ett stort värde i att Kyrkan gör sig synlig i samhället. Kanske särskilt idag då den Kristna läran och den utlevda tron inte med självklarhet förs vidare till den yngre generationen.

När vi som kristen gemenskap på olika vis rör oss och gör oss synliga i världen väcker vi uppseende. Och inte minst jag själv som företrädare för Kyrkan har positiva erfarenheter av att synas i ämbetsdräkt – på stadens gator, på allmänna kommunikationer eller bara på väg till och från kyrkan. Att göra sig synlig är att sprida evangelium; är att göra sig tillgänglig.

Om man på en ort inte vet var vårdcentralen ligger. Om det inte är känt att det finns en läkare i byn. Eller om det över huvud taget inte finns sjukvårdsresurser! Då vänder sig människor till andra inrättningar för att få lindring; då idkas självmedicinering och då möjliggörs för mindre nogräknade att tjäna pengar på ohälsa. Därför är det så viktigt att Kyrkan syns och dess medlemmar kan peka ut vägen dit.


Vill du ta del av hela söndagens predikan finns den via PDF-ikonen ovan. Dessutom finns den både som text- och ljudfil på kyrkans hemsida:
http://stnikolaus.se/resurser/predikningar.html där du också hittar fler resurser för läkande samt en adress till din vårdcentral.

Herren välsigne dig!

Fr. Franciskus Urban

  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post80