Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

Och här är det mest tyst. Jag skäms!

Juli 2014Posted by Franciskus Urban Sun, July 27, 2014 23:48:01

"Den 18 juli i år, hördes från moskéernas högtalare i staden Mosul, ett meddelande riktat till den kristna befolkningen i staden: 'Ge upp er tro, betala för att få behålla den, eller möt döden.'"

Så inleddes dagens predikan, Sjunde söndagen i Treenighetstid - Det helgade livets söndag. Vi ägnade liturgins böner samt predikan, den del av vår kropp som förföljs, fördrivs och mördas.

Uppmaningen var ingen fantasi, utan kom från den islamistiska terrororganisationen IS (Islamska staten, tidigare ISIS). I slutet av juni i år, bodde 35000 kristna i staden Mosul. Nu är alla, så när som på ett antal äldre som inte orkar fly, borta. För första gången på 1600 år firas inte längre mässan i Mosul.

"Detta blev droppen. Detta ledde fram till det självklara beslutet att vi här i dag ägnar våra böner åt den del av vår kropp som hotas av svärdet."

I S:t Nikolaus arbetar vi sedan kyrkoårets början med att samla in pengar till våra förföljda och utsatta kristna syskon i världen.

"Staden Mosul och landet Irak är inte det enda område i världen där kristna förföljs, fördrivs och mördas. Kristna är idag, när vi talar om tro, den mest utsatta gruppen i världen. Situationen i mellanöstern har sedan revolterna i bl.a. Egypten förvärrats. I Syrien ser vi motsvarande mönster. I Kina och Nordkorea tvingas kristna leva under jord. I flera länder på den afrikanska kontinenten är situationen lika svår. Listan kan göras lång. Och i väst är det mest tyst."

"Detta faktum gör att jag skäms; jag skäms över att vi inte har gjort mer."

I predikan ställdes frågan om vi kan göra något. Uppmaningen var att vi bör tro att vi faktiskt kan det.

"Så för att svara på frågan vad du och jag kan göra för våra utsatta syskon och för Kyrkan, är svaret att vi var och en måste odla relationen med Gud och söka nå helgelsen. Det gör vi genom att följa Guds enfödde Son, vår Herre Jesus Kristus; han som är vägen, sanningen och livet – den enda vägen till Fadern. Det gör vi genom att leva våra liv i efterföljelse i Kyrkan, vår Moders trygga famn."

"Det är inte någon annanstans ondskan härjar. Allt sker i den skapelse där du och jag befinner oss just nu. Det är alltså inte ”dom”, som något diffust och annorlunda folkslag, som fördrivs. Det är vi. Det är vi, som Kyrka, som bränns. Det är vi, som Kristi kropp, som styckas."

Ovan har redovisats brottstycken ur söndagens predikan som finns för nedladdning i sin helhet - antingen i text (PDF) eller som ljudfil (MP3) här.

Den rika kollekten denna söndag tillfaller, som vanligt under året, diakonin av vilken häften oavkortat skänks till utsatta kristna i världen.

Nedan, söndagens gradualpsalm (Ps. 15)

En psalm av David.
HERRE, vem får vistas i ditt tält, vem får bo på ditt heliga berg?
Den som lever fullkomligt och lever rättfärdigt,
den som talar sanning i hjärtat,
den som inte baktalar med sin tunga,
inte handlar illa mot sin nästa och inte vanärar sin granne,
den som föraktar den förkastlige men ärar dem som fruktar HERREN,
den som inte bryter sin ed om än det blir till egen skada,
den som inte driver ocker med sina pengar
och inte tar mutor för att fälla den oskyldige.
Den som handlar så skall aldrig vackla.


Foto: Katarina Hansell, 2014  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post79

Stå upp! Visa ditt stöd!

Juli 2014Posted by Franciskus Urban Fri, July 25, 2014 01:17:58

I mässan på söndag (27/7) - Sjunde söndagen i Treenighetstid, ägnas särskilt böner och predikan åt våra kristna syskon runt om i världen.

Mässan börjar klockan 15:00, Emanuelskyrkan, Skomakaregatan 31, Karlskrona.
Kyrkan är öppen 30 minuter innan för enskild bön och ljuständning.

Sprid! Sprid! Sprid! Låt oss göra vad vi kan för att sprida kunskapen om vad som pågår. Låt oss göra vad vi kan för att stödja den del av vår kropp som fördrivs, förföljs och mördas.

Nedan finns en liten affisch (samma som bilden ovan) i PDF-format för nedladdning.

Slut upp på söndag och visa ditt stöd!

Fr. Franciskus Urban
präst i S:t Nikolaus - Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona
Tillägg:
Nu finns även ett pressmeddelande tillgängligt för nedladdning:

  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post78

VI STÅR UPP FÖR VÅRA SYSKON

Juli 2014Posted by Franciskus Urban Wed, July 23, 2014 20:15:48


Söndagen den 27 juli, Sjunde söndagen i Treenighetstid – Det helgade livets söndag, ägnas liturgins böner samt predikan, den del av vår kropp som på olika håll i världen lider och förföljs.

Temat är 'efterföljelse och helighet' och vi som faktiskt kan (!), vi firar mässan med speciell tanke på alla som inte kan: Vi ägnar denna söndag, i våra böner, särskild uppmärksamhet åt den del av vår kropp, i Irak och andra länder i världen, som fördrivs för vår tros skull.

Mässan börjar kl. 15:00 i S:t Nikolaus. Skomakaregatan 31, Karlskrona
Kyrkan är öppen 30 minuter innan för enskild bön/ljuständning.

Bakgrund

I vissa delar av välden möts, just i detta nu, kristna med ett ultimatum att antingen överge sin tro och övertygelse, betala för att få behålla den eller att möta döden. Det är den islamistiska terrororganisationen IS (tidigare ISIS) som, när de tar mark i Syrien och Irak, fördriver och slaktar människor som lägger sin tillit i Guds händer och går i Sonens fotspår. Staden Mosul har på kort tid tömts på kristna. Deras hus märks med det arabiska tecknet för ”N” (Nasaré, syftande på Jesus från Nasaret) vilket närmast kan liknas vid nazisternas progromer mot judarna under andra världskriget.

Detta är bara en av de oroshärdar i världen där kristna förföljs, fördrivs och dödas. Sedan 2013 bedriver S:t Nikolaus’ ett insamlingsprojekt (”Kristna Här & Där”) till förmån för diakonin. Hälften av de insamlade medlen går – oavkortat – till utsatta kristna systrar och bröder. All kollekt under året tillfaller projektet och vi tar även emot gåvor vi bankgiro 761-9109. Märk din gåva med ”Här & Där”.

Ur söndagens Intróitus:
Till dig, HERRE, ropar jag, min klippa, var ej stum mot mig.
Om du är tyst mot mig, blir jag lik dem som far ner i graven.
Hör mina böners ljud när jag ropar till dig,
när jag lyfter mina händer mot det innersta i din helgedom.
För inte bort mig med de ogudaktiga och med ogärningsmän,
som talar vänligt med sin nästa men har ondska i sina hjärtan
(Ps. 28:1-3)

  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post77

Rökelse i MP3-format?

Juli 2014Posted by Franciskus Urban Sun, July 20, 2014 23:01:04


Det handlade idag, Sjätte söndagen i Treenighetstid, om lärjungaskapets sändning; hur alla döpta, liksom Simon Petrus, omfattas av Jesu uppdrag att likt rökelsen genomsyra allt och tränga in i världens alla skrymslen och vrår för att fånga människor.

Ur dagens predikan, som finns för nedladdning via länk längre ner (och nu även som ljudfil!), läser vi:


När Simon Petrus den där dagen vid Gennesarets sjö, lämnade allt: båt, redskap och sammanhang för att följa Jesus, så lämnade han föreställningen om sin möjlighet till inkomst och försörjning. Han lämnade det liv han tidigare hade levt.

Det är sannolikt så att han redan hade hört något av vad Jesus förkunnade och därmed var bekant med budskapet. Ändå – och kanske just för att Jesu ord fått verka i hans hjärta – behövdes bara den enkla uppmaningen från Mästaren: ”Frukta inte! Hädanefter skall du fånga människor.”

Det var moget. Och Simon litade på Jesu ord att vi inte behöver frukta.


Men det är inte lätt. Inte att leva som kristen och kanske än mindre att faktiskt ta dopbefallningen på allvar.

Frågan är hur hårt jag håller fast vid den världsliga vanföreställningen om att som kristen vara mindre vetande? Frågan är hur hårt jag håller fast vid mina fiskeredskap och min båt och inte riktigt vågar luta mig mot Jesu ord att inte frukta?

Det är mycket som kan – och bör – lämnas kvar på stranden för tidvattnet att svepa med sig ut i Guds glömskas ocean. Det gamla livets oförrätter och högmodiga tankar; den gamla människans krampaktiga tag om det världsliga. Detta är sådant som Kristus, befriaren, ber oss lämna i sanden då vi omvänder oss och följer Hans steg. Men alla de gåvor du skapats med, är sådana du behöver odla och använda längs vägen, i livet på väg till Sanningen.


Du har här fått ta del av några brottstycken av söndagens predikan. Du kan som vanligt ladda ner den i PDF-format via vår hemsida. Se länk längre ner.Nu gör vi också försök med att publicera predikan som ljudfil: Lyssna direkt, eller ladda ner filen till din dator. Eftersom detta är ett försök, är vi tacksamma för kommentarer avseende ljudkvalitet etcetera.


Länk till predikningar: http://stnikolaus.se/resurser/predikningar.html


Frid, allt gott och frukta inte!

Fr. Franciskus Urban


  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post76

Vesper och grillning i kvällsolen vid havet

Juli 2014Posted by Franciskus Urban Tue, July 08, 2014 22:15:59

I kvällssolen på tisdagen (David av Munktorps dag) samlades medlemmar och intresserade på norra Långö för att tillsammans fira Vesper. Bland kvardröjande badgäster, grillande sällskap och flanörer ljöd de växelsjungna psaltarpsalmerna, andra årgångens Evangelietext och Magnificat.

Även nyfikna närmade sig och undrade vad det var som hände. Bland annat en ung utrikesfödd ung man som konstaterade att man inte ser så mycket religiösa uttryck här i landet. Han hade själv flytt krigets mellanöstern och gladde sig åt att han nu såg ett utlevt kristet liv.

Efter gudstjänsten (tidebönen) samlades vi runt grillarna och delade en enkel måltid och fortsatte samtalet.Några av de församlade på bild.En nöjd missionskaplan efter Vespern.  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post75

Första dopet blev ett trippeldop

Juli 2014Posted by Franciskus Urban Sun, July 06, 2014 23:45:10


Så har vi, i S:t Nikolaus - Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona - genomfört vårt första dop. Inte mindre än tre barn döptes och infogades i Kristus och Kristi Heliga Kyrka. Samtidigt upptogs barnens föräldrar, sedan tidigare döpta i katolsk tradition, i gemenskapen.

Dopet är insteget i den Kristna kyrkan. Dopet är det finaste ett barn kan ges. Även en myndig person är ett Guds barn. Det är alltså aldrig för sent att döpas. I Nordisk-katolska kyrkan sker dop och krismering (smörjning med helig olja - motsvarar konfirmation) i en och samma ritual.

Dopet denna dag förrättades strax innan mässan då de nydöpta och nyupptagna tog plats vid nattvardsbordet. Jag konstaterar att vår gemenskap växer. Att växa genom dop är en sann nåd.

Gud välsigne dig!
Fr. Franciskus UrbanPå bilden ovan ses koret iordningställt inför dop. Bilden nedan visar vår nya affisch som numera hälsar välkommen till de söndagliga mässorna.  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post74