Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

Petri och Pauli söndag

Juni 2014Posted by Franciskus Urban Sun, June 29, 2014 22:02:00

Så har vi i S:t Nikolaus' firat den heliga Mässan på SS. Petri och Pauli dag. Liturgin, som, som sig bör, firades i rött, inleddes med vigvattenbestänkning av församlingen. Under efterföljande kyrkkaffe avnjöts husmors hembakta bullar och sedvanliga goda samtal.

Söndagens predikan finns, som vanligt, publicerad på hemsidan.

Vad händer i sommar?
Vi firar söndagens mässa hela sommaren. Vanligtvis i vår kyrka på Skomakaregatan 31 i Karlskrona. Någon/några söndagar kommer vi att förlägga mässan till annan plats. Se kalendariet för upplysning.

Kommande söndag, den 6 juli, förrättas i Mässan dop. Det är inte mindre än tre barn som skall döpas och inlemmas i Kristi Kyrkas gemenskap. Detta är det första dop som genomförs i S:t Nikolaus vilket, alltså, gör det historiskt.

Tisdagen den 8 juli samlas vi för vesper följd av grillafton i sommarkvällen. Vi hälsar även de som ännu inte är medlemmar välkomna att träffa och lära känna oss. Närmare information och anmälan via e-post: post@stnikolaus.se

Söndagen den 3 augusti förlägger vi Mässan till vår böneplats i Bredavik på Sturkö. Böneplatsen ligger i direkt anslutning till Bredaviks Örtagård. Tiden är 15:00. Ytterligare information publiceras i kalendariet, här på bloggen samt på vår Facebook-sida.


  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post73

Kalendarium, juni t.o.m. augusti 2014

Juni 2014Posted by Franciskus Urban Thu, June 19, 2014 12:34:09

Kalendariet med gudstjänster är sedan någon vecka tillbaka publicerad på missionens hemsida. Nu kommer den också i PDF-format för den som eventuellt vill skriva ut och hänga upp på kylskåpsdörren.

Lägg märke till att kalendariet omfattar de söndagliga mässorna. Andra händelser (dop, föreläsningar, utfärder etcetera) kan tillkomma. Dessa annonseras enbart via hemsida och på Facebook, där du enkelt håller dig uppdaterad. Om du ännu inte har hittat till dessa resurser finns länkar nedan. Glöm inte att "gilla" och lägga in bland dina bokmärken.

Kalendariet:


Hemsidan: www.stnikolaus.se

Facebook: facebook.com/NKK.StNikolaus


Hjälp gärna fler att hitta till Kyrkan genom att dela och sprida!

Frid och allt gott!
Fr. Franciskus Urban
missionskaplan, S:t Nikolaus  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post72

Nordisk-katolska kyrkan i media

Juni 2014Posted by Franciskus Urban Fri, June 13, 2014 17:26:07
Det är inte framför allt i de stora sammanhangen avgöranden sker. Ändå är uppmärksamhet i media såväl positivt som välkommet. Inför Pingsthelgens historiska prästvigning skickade kyrkan, i april månad, ett pressmeddelande till media. Vad resulterade det i?

En första notis infördes i Blekinge Läns Tidning redan dagarna efter pressmeddelandet skickades.Denna notis renderade i medverkan i Sveriges Radio Blekinge (P4) med ett halvtimmes långt direktsänt inslag i kanalens morgonprogram som har många, många lyssnare i länet.

Den 5 juni, dagen innan Pingsthelgen, publicerade BLT en artikel på topplats......och den 9 juni kunde man i samma tidning, på en helsida med färgbilder och "faktaruta" ta del av pingstaftonens prästvigning.


Det är så klart med stor glädje det konstateras att en historisk händelse är, just, en historisk händelse. Men synlighet i media är inte ett självändamål utan det viktiga och riktigt positiva är att såväl undertecknad som gäster, hitresta till pingst, vittnar om människors intresse för och kännedom om kyrkan. Nordisk-katolska kyrkan har definitivt placerat sig på kartan i Blekinge och Karlskrona.

Nu tar vi missionen vidare!

Fr. Franciskus Urban


  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post71

Pingsthelgen i S:t Nikolaus

Juni 2014Posted by Franciskus Urban Tue, June 10, 2014 22:16:23

En helg i världsarvsstaden Karlskrona där gudstjänster, föreläsningar, utfärder, trevliga middagar och social samvaro varvades i dagarna tre, var vad Nordisk-katolska kyrkan mötte under Pingsthelgen. Och allt inramades av idel sol och Ande.

Redan vid lunchtid på fredagen började gäster från när och fjärran anlända till Karlskrona. Det restes från flera orter i Norge och Sverige. Hela eftermiddagen fortsatte så och glädjen var stor då skaran växte i hotellobbyn. Programmets första punkt, efter inledande välkomsthälsning av kyrkoherden i Gudsmoderns beskydds församling i Stockholm, var ett föredrag av den samme F. Matteus Maria.Innan kvällens vesper installerade biskop Roald Nikolai ärkediakon samt biskopsvikarie för kyrkan i Sverige – ett lika nödvändigt som glädjande steg då vi nu växer geografiskt och i antal medlemmar. Efter den högtidliga vespern, då organisten Göran Grahn visade att också orgeln i Emanuelskyrkan låter utmärkt, rundades kvällen av med en gemensam måltid och goda samtal in på småtimmarna.Lördagens morgon inleddes med morgonbön på den närbelägna Stakholmen ackompanjerad av fåglar och ett stycke natur mitt i staden. Sedan bjöds på en mycket uppskattad båttur med MS Gåsefjärd som tog oss på utsidan av Karlskronas centrala ö (Trossö). Efter tilläggning fortsatte turen till fots runt staden. Guidade av historikern Patrik fick vi oss så till livs ytterligare om barockstaden som anlades på 1600-talet och var tänkt enbart som en flottbas. Rundturen avslutades i det residens där en av stadens grundare bodde med fika i Café Grevens gemytliga atmosfär.På lördagen, då dygnet liturgiskt slår över till Pingstdag, var det dags för prästvigningsmässa. Ett femtiotal personer deltog då, nu fader, Franciskus Urban, vigdes till präst av biskop Roald Nikolai Flemestad. En högtidlig och alltigenom värdig mässa där den nyordinerade, enligt tradition, koncelebrerade med biskopen (något som aldrig annars genomförs i kyrkan). En högtidsmiddag stod sedan på programmet som, utöver mycket god mat, bjöd på tal och muntrationer riktat till de nyinsatta.
Söndagen innebar en av helgens större prövningar då F. Franciskus Urban firade sin missa prima. Mässan gästades, även den, av en mängd människor eftersom det också krismerades och konfirmerades fyra nya medlemmar. Genom detta sakrament, delgivet av biskopen, blev de upptagna i Kyrkans fulla gemenskap. Efter mässan serverades, till våra norska vänners stora glädje, smörgåstårta som vår husmor Christina hade gjort. Och då faten var tomma tog biskopen till orda och bjöd på ett föredrag om Pingstens ”huvudperson” – Helig Ande.Att summera en helg av denna kaliber är i stort sett omöjligt. Stort, högtidligt, glatt och – vågas påstås – lyckat är i alla fall ord som bör användas. Och av gästerna att döma så är det säkert fler som kommer att återvända till Karlskrona och S:t Nikolaus mission.
  • Comments(1)//blogg.stnikolaus.se/#post70

Diakonens deklaration och bokslut

Juni 2014Posted by Franciskus Urban Thu, June 05, 2014 22:42:45


Det senaste året, räknat från då den allra första Mässan firades i Karlskrona - det var den 5 maj 2013 - har det hänt oerhört mycket. Nordisk-katolska kyrkan har etablerats, fått en fast punkt och vuxit i antal medlemmar. Det senaste halvåret har vi firat liturgi regelbundet och nu står vi inför Pingstens begivenheter. Efter kommande helg finns präst på plats; då har biskopen krismerat ytterligare fler medlemmar och vi börjar, på allvar, kunna betrakta oss som en mission.

Detta betyder att vi kommer att fira den Heliga Mässan, Kyrkans livs och liturgiska centrum, varje söndag och det i sin tur bidrar till att vår gemenskap fortsätter att växa. Det är jag övertygad om.

Samtidigt rasar i samhället olika debatter och diskussioner som i många stycken bottnar i den övergripande frågan om vad det är att vara människa och hennes olika behov. Här i Karlskrona genomfördes den gångna veckan den första pridefestivalen. Och via televisionen kunde häromdagen ses ett avsnitt i programserien Uppdrag granskning som handlade om ett av Kyrkans sju sakrament: bikten. Bägge dessa är exempel på hur människans behov är sammanlänkade med Kyrkan. Ytterligare hårda ordväxlingar har vi sett såväl före som efter europaparlamentsvalet där människor hängs ut som mindre värda baserat på alltifrån ursprung till åsikter.

Nu var det inte min kyrka som granskades av SVT. Min kyrka var heller inte delaktig i festivalen. Inte heller är min kyrka involverad i partipolitik, varken för den egna styrningen eller på annat vis. Men jag känner ändå, i magen, att jag som diakon och blivande präst i ett, med svenska mått mätt, minoritetssammanhang vill kommentera. Dels för att stämma i bäcken men också för att visa på att det finns en annan väg att gå.

Beträffande pride (ordet är engelska och betyder, översatt till svenska, ’högmod’ vilket är roten till alla synder) är säkert avsikten – och detta är min tolkning – att skapa ett tillfälle att visa stolthet för den man är. Starkt förknippad med festivalen och de intressen som står bakom, är den s.k. regnbågsflaggan. Och det är inget fel i den eller i att en rörelse skaffar sig en symbol. Det (o)lustiga ligger i att, vad jag uppfattar har blivit den allmänna uppfattningen, är att ingen instans (förening, parti, universitet etcetera) som inte ställer sig under regnbågsflaggan längre har rätten att säga sig vara för alla människors lika värde och rättigheter. Och detta har gått fort! För Kyrkans del – jag företräder ju Henne – signalerar det att den egna läran om, just, människans värde inte gäller om den samtidigt inte är ”varudeklarerad” med rätt symbol, d v s regnbågsflaggan.

Men, som klerikal kommer jag aldrig att medverka till att någon annan flagga än Kristi segerbaner hissas över Kyrkan, varken nationsflaggor, regnbågsflaggor eller några andra flaggor representerande underordnade intressen, föreningar eller stater.

Beträffande bikten så är detta ett sakrament (botens sakrament), en av Kyrkans heliga handlingar, eller mysterier. Den är också en del i Kyrkans själavårdande uppdrag. Bikten är ett samtal mellan konfident (den som biktar sig) och Gud, där prästen är anförtrodd att lyssna för att kunna ge råd och slutligen absolution (förlåtelse). Notera att det inte är prästen, som människa, som ger förlåtelsen. Det är Gud.

Prästen har absolut tystnadsplikt, något som till och med är reglerat i profan lag. Som präst kan man därför aldrig ens inför domstol avkrävas avslöja vad som är sagt i själavård och bikt. Den präst som skulle avslöja något som är honom anförtrott i själavård eller bikt, blir avstängd. Oavsett vad den världsliga lagen säger. Själavård och bikt är en, för själen så viktig, fristad som till varje pris måste värnas.

Som präst skall jag företräda Kyrkan och inte några underordnade särintressen, hur vällovliga de än sägs vara. Därför innebär vigningen i ämbete – som också är ett sakrament – en inordning i det som är större; att man underordnar sig Sanningen. Som klerikal får jag heller inte engagera mig partipolitiskt, just för att inte gynna enskilda intressen och för att inte exkludera någon enda själ från att vara en del i gemenskapen.

Jag må utpekas som enfaldig, trångsynt, mindre vetande och dogmatisk. Och efter totalt tretton terminer vid högskola/universitet, varav över två hundra högskolepoäng är från teologiska institutionen vid Lunds universitet, har jag kommit fram till en sak, och det är hur lite jag vet; hur mycket som är oförklarat. Men, och detta är min poäng: jag vigs inte till statens eller samhällets präst. Jag vigs till Guds präst.

Det känns viktigt att säga detta. För jag vill att du skall veta att jag som ortodoxt katolsk präst - Deo volente! - och företrädare för Kristi Kyrka och som dess tjänare, var helst jag kommer att tjänstgöra, inte tubbar på din rätt att, då du söker dig till Kyrkan skall veta och vara trygg i, att dess syfte är att vara ett hem och ett stöd för dig att nå målet. Och målet – kalla det gudomliggörelse, helighet, salighet eller helgelse – nås inte genom populism.

I dina händer Herre lägger jag min själ, mitt liv, mitt allt med glädje.

diakon Franciskus UrbanPå bilden: Kyrkoherde F. Matteus Maria och undertecknad, då som subdiakon, vid förra sommarens välsignelse av Böneplatsen i Bredavik på Sturkö och Korset i Opptorp (där vi i sommar kommer att fira friluftsgudstjänst).


  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post69