Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

Vi tar det igen: Pingst i Karlskrona

Maj 2014Posted by Franciskus Urban Thu, May 29, 2014 18:32:08

I skrivande stund är det bara en vecka kvar till Pingst; helgen då Nordisk-katolska kyrkan samlas i Karlskrona. Det bjuds på ett tre dagar långt program med prästvigning, föreläsningar, utfärder, mässor och tideböner. Flera punkter i programmet är öppna för allmänheten och behöver ingen föranmälan. Dessa är:

Fredag (6/6)
18:00 'Homo liturgicus och varför vi tror som vi ber'.
Föredrag av F. Furemalm, kyrkoherde i Gudsmoderns beskydds församling, Stockholm.

Lördag (7/6)
18:00 Prästvigningsmässa, ledd av biskop Roald Nikolai

Söndag (8/6)
11:00 Missa Prima (i vilken biskopen även krismerar nya medlemmar)

13:00 'Vad den Helige Ande gör och vad vi skall göra'
Föredrag av biskop Roald Nikolai

Samtliga programpunkter ovan är i Emanuelskyrkan, Skomakaregatan 31, Karlskrona. Vi hälsar alla intresserade välkomna att dela Andens glädje med oss.

Hela programmet ser du nedan. Besök även vår hemsida för ytterligare information www.stnikolaus.se
Fredag 6 juni - Nationaldagen - S:t Norbert

15.00 - 17.00 "Get together". Kaffe och info

18.00 ’Homo liturgicus och varför vi tror som vi ber’
Föredrag av F. Furemalm, kyrkoherde - Emanuelskyrkan

18:45 Installation av biskopsvikarie och ärkediakon - Emanuelskyrkan

19:00 Vesper - Emanuelskyrkan

20:00 Middag

21:30 Completorium - Emanuelskyrkan


Lördag 7 juni - S:t Willibald

08:00 Morgonbön - Stakholmen (vid regn: i Emanuelskyrkan)

08:30 Frukost

09:30 Biskopens genomgång med tjg. kleresi, inför prästvigningen

11:00 Lunch (egen försorg)

12:00 Båtutfärd i världsarvets skärgård (åter klockan 14:00)

14:00 Guidad tur till fots i världsarvet Örlogsstaden
Inkl. kaffe i Grevagårdens 1700-talsmiljö

18:00 Mässa med prästvigning - Emanuelskyrkan

20:00 Högtidsmiddag


Söndag 8 juni - Pingstdagen - S:t William (av York)

08:00 Frukost (för de som så vill)

11:00 Missa Prima med krismeringar - Emanuelskyrkan

12:00 Enkel brunch - församlingssalen

13:00 ’Vad den Helige Ande gör och vad vi skall göra’
Föredrag av biskop Roald Nikolai - Emanuelskyrkan

14:00 Avfärd
  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post68

En Andens enighet

Maj 2014Posted by Franciskus Urban Wed, May 28, 2014 20:03:03


Kristi Himmelsfärds dag. Bara drygt en vecka kvar till Kyrkans födelses dag, Pingstdagen. Och i dessa dagar känns det som att allt är i gungning. Vad är det som tros? Vem är det som bestämmer? Varför är bilden så splittrad?

I Nordisk-katolska kyrkan, här i Karlskrona, går planering och förberedelser inför Pingsthelgens firande vidare. Vi står stadigt i den odelade Kyrkans tro och lära.

Dagens Episteltext (Rogationsonsdagen) är talande.

"Så förmanar jag nu eder, jag som är en fånge i Herren, att föra en vandel som är värdig den kallelse I haven undfått, med all ödmjukhet och allt saktmod, med tålamod, så att I haven fördrag med varandra i kärlek och vinnläggen eder om att bevara Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande, likasom I ock bleven kallade till att leva i ett och samma hopp, det som tillhör eder kallelse — en Herre, en tro, ett dop, en Gud, som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla.

Men åt var och en särskild av oss blev nåden given, alltefter som Kristus tillmätte honom sin gåva. Därför heter det:

'Han for upp i höjden,
han tog fångar,
han gav människorna gåvor.'

Men detta ord ”han for upp”, vad innebär det, om icke att han förut hade farit hit ned till jordens lägre rymder? Den som for ned, han är ock den som for upp över alla himlar, för att han skulle uppfylla allt. Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare. Ty han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv, att uppbygga Kristi kropp, till dess att vi allasammans komma fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till manlig mognad, och så bliva fullvuxna, intill Kristi fullhet. Så skulle vi icke mer vara barn, icke såsom havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran, vid människornas bedrägliga spel, när de illfundigt söka främja villfarelsens listiga anslag. Nej, vi skulle då hålla oss till sanningen, och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Ty från honom hämtar hela kroppen sin tillväxt, till att bliva uppbyggd i kärlek, i det att den sammanslutes och får sammanhållning genom det bistånd var led giver, med en kraft som är avmätt efter var särskild dels uppgift." (Ef. 4:1-16)

Har vi glädjen att se Dig till Pingst? Läs hela programmet på vår hemsida:
www.stnikolaus.se


Frid och allt gott!

  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post67

Tid för Ande

Maj 2014Posted by Franciskus Urban Mon, May 12, 2014 14:35:46

Just nu pågår förberedelserna inför Pingsthelgen i Karlskrona. Som tidigare skrivits, kommer det att bli en historisk helg då vår biskop kommer för att förrätta prästvigning, insättning av bl.a. biskopsvikarie för ärkediakonatet Sverige och föreläsa. Helgen kommer även att innehålla en rad gudstjänster som är öppna för allmänheten. Fullständigt program finns här.

Kommande söndag, den 18 maj, firas i S:t Nikolaus Femte söndagen i Påsktiden med den sista ordinarie diakonliturgin innan prästvigningen den 7 juni. Temat denna söndag är 'Att växa i sanning och tro'; det är Den utlovade Hjälparens söndag.

Det är Andens tid. En tid då Kyrkan skall resa sig ur askan och med Helige Andes hjälp få kraft att fortsätta på sanningens och rättfärdighetens väg.

Du är varmt välkommen till oss. Och första bästa tillfälle är, alltså, kommande söndag. Liturgin börjar klockan 15:00 och efteråt bjuds på kaffe och samtal. För den som så önskar kan söndagen sedan fortsätta med en gemensam måltid.

Kom, Du är kallad!

diakon Franciskus Urban

post@stnikolaus.se
0760-120300
http://stnikolaus.se/pingst-i-s-t-nikolaus.html


  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post66

Den gode herdens söndag

Maj 2014Posted by Franciskus Urban Sun, May 04, 2014 21:38:17

Tredje söndagen i Påsktiden - Den gode herdens söndag - firades i de förutinvigda gåvornas liturgi i S:t Nikolaus. Faktum är att dagens gudstjänst var den näst sista (ordinarie) diakonledda liturgin i Karlskrona innan Pingsthelgens kommande begivenheter.

Efter gudstjänsten, där kollekt som vanligt detta kyrkoår togs upp till förmån för diakonin samt utsatta och förföljda kristna systrar och bröder i världen, träffades katekumenatet (undervisning för vuxna) för samtal om kyrkan tro, lära och liv.

Dagen till ära trädde dessutom vår husmor i tjänst och satte en ny standard för kyrkkaffet framöver: idag med hembakad rabarberkaka. Vår framväxande församlings sociala gemenskap fortsatte sedan att odlas genom gemensam måltid å närbelägen pizzeria.

Söndagens predikan finns för nedladdning via hemsidan:

http://stnikolaus.se/resurser/predikningar.html
  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post65