Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

Påskdag i S:t Nikolaus

April 2014Posted by Franciskus Urban Sun, April 20, 2014 20:49:23

Kyrkan är iordningställd inför Påskdagens liturgi. På bilden syns två av våra ikoner. Dels vår framväxande församlings skyddspatron, S:t Nikolaus, dels söndagens händelseikon: Kristi uppståndelse, men också böneljus av bivax, välsignade på Kyndelsmässodagen.

De församlade, som trotsar tiden och världen för att i gemenskap fira gudstjänst, fick höra evangeliet om den tomma graven, ta del av predikan samt personligen möta den uppståndne Kristus i de förutinvigda gåvorna.

I dagens predikan, som finns för nedladdning här, blir mötet med den uppståndne helt centralt och frågan ställs hur alla döpta idag förvaltar Påskens händelse. Vågar vi idag, som lärjungarna, ta oss ut ur våra gömslen; övervinna vår skam, och - efter mötet med den uppståndne Kristus - gå i döden för vår tro och övertygelse om att Han lever?

Kristus är uppstånden!


  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post64

KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN!

April 2014Posted by Franciskus Urban Sun, April 20, 2014 00:12:35


KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN! I SANNING UPPSTÅNDEN!

KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN! I SANNING UPPSTÅNDEN!

KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN! I SANNING UPPSTÅNDEN!

Halleluja! Halleluja! Halleluja!  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post63

Stora veckan

April 2014Posted by Franciskus Urban Mon, April 14, 2014 11:02:54

Det är ett mödosamt arbete, både att missionera och att sprida kunskap och kännedom om kyrkan. Och ibland flyter gränserna ihop.

Stora veckan - Stilla veckan - inleddes med Palmsöndagen då vi i S:t Nikolaus firade liturgi i vår hemmakyrka på Skomakaregatan 31 i centrala Karlskrona. Det är även platsen för den förestående prästvigningen i Pingst som nu har varit föremål för medial uppmärksamhet, såväl i länstidningen som i Sverige Radio.

Vi är naturligtvis glada för att kunna nå ut till fler och därigenom på sikt kunna växa och utvecklas som församling.

Radioprogrammet som sändes idag (14 april) kan man lyssna på i efterhand via följande länk: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/354528?programid=519
Programmet ligger kvar i trettio dagar.

Förutom utrymme i radio och tidning, hade vi förmånen att i fredags vara inbjudna till Rotary i Karlskrona och där berätta om Nordisk-katolska kyrkan.Låt oss nu, under Stilla veckan, värdigt iaktta Kristi väg mot Golgota; det sanna lammets offer på korset, så att vi med sann glädje kan fira Herrens Påsk.

Pax+  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post62

När börjar Påsken?

April 2014Posted by Franciskus Urban Thu, April 10, 2014 20:41:39


Det råder viss begreppsförvirring kring Påsken. Exempelvis talas det i väderleksprognoser om "påskveckan" som tiden (veckan) före påskhelgen. Men faktum är att Påsken börjar med Påskdagen. Och följaktligen ligger påskveckan där efter.

Veckan innan Påsk heter Stilla veckan och den inleds med Palmsöndagen som infaller kommande söndag (13 april). Stilla veckan är en del i Passionstiden som vi är inne i just nu och det är slutfasen i Stora fastan då vi följer Jesus på vägen till Jerusalem och hans lidande (passion) som når sin kulmen på Korset, då allt fullbordas i det sanna lammets offer på Stora och heliga Fredagen (Långfredagen).

Palmsöndagen firas i S:t Nikolaus med välsignelse av palmblad och palmprocession som inledning till liturgin i vilken vi får ta del av Matteuspassionen och de förutinvigda gåvorna. Vi börjar, som vanligt, klockan 15:00 i Emanuelskyrkan (Skomakaregatan 31, Karlskrona).

Varmt välkomna, alla, att inleda Stilla veckan i gemenskap!  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post61

Pressmeddelande

April 2014Posted by Franciskus Urban Sun, April 06, 2014 13:59:46

P R E S S M E D D E L A N D E

Stockholm/Karlskrona 2014-04-06


HISTORISK PRÄSTVIGNING I KARLSKRONA


Nordisk-katolska kyrkan offentliggör härmed att vår primas, biskop Roald Nikolai Flemestad, har beslutat att förlägga nästa prästvigning för kyrkan i Sverige till Karlskrona. Denna i flera avseenden historiska händelse, kommer att ske under Pingsthelgen med ett tre dagar långt program och många tillresta gäster från flera länder.

Då kristendomen, med missionsbiskopen S:t Ansgar, kom till Norden på 800-talet, var Kyrkan en enda och odelad. Det var innan man gjorde skillnad på begrepp som ortodox och katolsk och långt före reformationen. Nordisk-katolska kyrkan representerar idag denna ursprungliga tro som kristnade vårt land, och vi kallar oss därför ortodoxa katoliker av västlig rit och nordisk tradition i den odelade Kyrkans tro.

Sedan slutet av 1990-talet är vi återetablerade i Skandinavien, först i Norge, och sedan 2012 med egen präst i Sverige och den första församlingen i Stockholm, och alltså med en växande gemenskap även i Karlskrona, där Sveriges andra nordisk-katolska präst nu skall vigas. Vi ingår tillsammans med den nationella katolska kyrkan i Nordamerika i Union of Scranton, en världsvid kyrkogemenskap av traditionella, gammalkatolska och ortodoxa katolska kyrkor, där vi förmodligen mycket snart även har anglo-katolska och traditionellt evangeliska kyrkosamfund och även tidigare östligt ortodoxa församlingar representerade.

- ”Vi har sedan tidigare flera församlingar i Norge, Tyskland, Frankrike och Ungern, med stora systerförsamlingar i U.S.A., Canada, Polen och Italien, och nere i Europa söker nu flera grupper och faktiskt hela kyrkosamfund kontakt med vår kyrka för samgående, i nuläget faktiskt från Nordnorge till Sicilien. I Sverige har det varit lite trögare, även om vi naturligtvis procentuellt sett, på denna korta tid, varit det snabbast växande samfundet i Sverige. Att vi nu växer ute i landet och etablerar oss även i Blekinge, med en andra gudstjänstgemenskap och en andra präst, innebär att vår kyrka tar ett stort steg framåt även i Sverige”, säger Fr. Matteus Maria Furemalm, kyrkoherde i Gudsmoderns Beskydds församling i Stockholm och tidigare präst i många år i Svenska kyrkan.

Pingsthelgen kommer att firas i Karlskrona med prästvigning, föreläsningar, utfärder och en Missa Prima då Franciskus Urban Sylvan, som prästvigs på pingstafton, celebrerar sin första mässa som präst.

- ”Det känns oerhört stort! Inte bara att äntligen, efter många års studier, nå kallets mål, utan också att vigningen kommer att ske här hemma i Karlskrona där jag framöver skall tjänstgöra”. Det säger diakon Franciskus Urban Sylvan, som redan är i full färd med att bygga upp den nordisk-katolska församlingen S:t Nikolaus i Karlskrona.

Nordisk-katolska kyrkan har sedan början av 2013 en stadig närvaro i Karlskrona och firar redan regelbundna gudstjänster, som efter Pingsthelgen kommer att fördubblas i antal och då kunna firas som traditionella mässor.

Det är med allra största sannolikhet första gången en prästvigning, över huvud taget, hålls i Karlskrona, kanske även första gången någonsin i Blekinge. Vid biskopens besök under Pingsthelgen kommer, förutom prästvigningen även att installeras en biskopsvikarie och en ärkediakon för Sverige, för att ytterligare stärka både missionsarbetet och de ekumeniska kontakterna, som är särskilt utvecklade med den romersk-katolska kyrkan och flera av de ortodoxa kyrkorna i landet, då även vår kyrka har allmänt och internationellt erkänd apostolisk succession och valida ämbeten och sakrament.

Prästvigningsmässan kommer att hållas på Pingstafton, lördagen den 7 juni, klockan 18:00 i Emanuelskyrkan där församlingen S:t Nikolaus i Karlskrona, nu tecknat hyreskontrakt för sin verksamhet.

För ytterligare kontakt:

Fr. Matteus Maria Furemalm, kyrkoherde (Stockholm), telefon: 0730-315172.
e-post: matteus.maria@nordiskkatolsk.se

Diakon Franciskus Urban Sylvan (Karlskrona), telefon: 0760-120300.
e-post: franciskus.urban@nordiskkatolsk.seHär finns hela pressmeddelandet för nedladdning:
  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post60

Fasta och uppdrag - en tillbakablick

April 2014Posted by Franciskus Urban Thu, April 03, 2014 17:24:52


Att redan nu, mitt i Stora Fastan, tala om Palmsöndagen kan tyckas fel. Syftet är dock inte att gå händelserna i förväg, men väl flagga för vad som komma skall.

Men låt mig få backa bandet. Närmare bestämt till Midfastosöndagen 2013. Då gavs mig, i Stockholm, biskopens uppdrag att åka hem till Karlskrona för att börja bygga en nordisk-katolsk församling. Det är ett år sedan och sistlidna söndag, då vi firade Midfastosöndagen - Moder Kyrkans Dag - på hemmaplan, var det inte utan att det kändes stort. Att dessutom få leda liturgin i den rosa dalmatika som var med vid min diakonvigning i december månad var inte heller ledsamt.

Det gångna året har varit ett pärlband av arbete och glädjestunder. Vi firade vår första mässa i en lånad lägenhet den 5 maj 2013. Sedan dess har vi fått en "egen" kyrka i vilken vi den 6 december firade en högtidlig mässa och patronatsdag (Helige Nikolaus dag), med välsignelse av de närvarande med helig manna från Bari. Sedan dess firar vi de förutinvigda gåvornas liturgi två söndagar i månaden.

I december upptogs och krismerades de första nya medlemmarna i vår framväxande församling. Och i skrivande stund har vi precis startat en andra katekumengrupp där deltagarna har möjlighet att krismeras vid biskopens besök under Pingsthelgen.

Ja, biskopen kommer! Och generalvikarien. Och ärkediakonerna för Norge och Sverige. Och kyrkoherdar från flera församlingar, tillsammans med ytterligare troende från vår kyrka. Och naturligtvis vänner från södra Sverige. Det blir en historisk händelse med prästvigning på Pingstafton och Missa Prima på pingstdagen.

Mig veterligen har det aldrig förr förrättats prästvigning här i Karlskrona! Rätta mig gärna. Men en sak är jag säker på: Genom Nordisk-katolska kyrkans etablering i Blekinge så är den tro och tradition som en gång Ansgar på 800-talet kom med, åter igen på plats; den odelade Kyrkans tro som slutligen upphörde i och med reformationen på 1500-talet. För vi är västligt ortodoxa katoliker och är ett av de samfund i Sverige som faktiskt växer!

Den 13 april - i år - firar vi Palmsöndagen som inleder Stilla veckan. Vi kommer att inleda med välsignelse av palmblad och palmprocession och i liturgin tar vi del av Matteuspassionen. Du är naturligtvis välkommen att delta.

Herre, tack för den nåd du skänker; tack för dem du leder till oss.
Herre, tack för att jag får tjäna din sak.


diakon Franciskus Urban

www.stnikolaus.se

  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post59