Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

Kampen mot ondskan

Mars 2014Posted by Franciskus Urban Mon, March 24, 2014 12:36:06

Under helgen som gick, den där Tredje söndagen i Stora Fastan inföll, hölls nationellt kleresimöte samt församlingsrådsmöte i Gudsmoderns beskydds församling i Stockholm. Vi höll till i vår kyrka, Trefaldighetskyrkan, där vi även förrättade tideböner samt söndagens solenna högmässa i vilken undertecknad gästpredikade.

Kleresiet består av samtliga vigda ämbetsbärare och vi avhandlade under lördagen, bland annat, frågor som själavård och hur vi fortsätter växa strukturerat; hur vi når ut med evangelium och den odelade Kyrkans tro, lära och liv.

Frågan om hur man når ut med det kristna budskapet är i sig en utmaning. I synnerhet i ett land som Sverige. Att vi, Nordisk-katolska kyrkan, dessutom står i den odelade Kyrkans tradition och därmed skiljer oss från flera andra samfund, gör att vi har ytterligare en pedagogisk utmaning; att folkbilda i kristendomens historia och tradition.

Både kleresiet och församlingsrådet behandlade utvecklingen i Karlskrona/Blekinge och som representant i dessa bägge sammanhang kunde jag rapportera hur vi arbetar och vad vi har på agendan. Vi diskuterade och planerade bland annat Pingsthelgens begivenheter med prästvigning, mässor, utfärder m.m. Det vi har att se fram emot är att biskopen skall förklara oss som en mission vilket ett par ytterligare medlemmar skulle medverka till. Detta är en milstolpe på väg mot att bli en egen församling.

Söndagens tema var 'kampen mot ondskan' och högmässans liturgi, som firades med präst, diakon och subdiakon, var i sedvanlig ordning väldigt rik och genomarbetad. Predikan finns för nedladdning på hemsidan.

Sammanfattningsvis gav helgens samtal, möten och seminarier, ytterligare grund och struktur för vårt gemensamma och glädjefyllda arbete mot ondskan i alla dess former.

Pax+

Diakon Franciskus Urban
  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post58

Uppståndelse väntar. Är du också katolik, egentligen?

Mars 2014Posted by Franciskus Urban Sun, March 09, 2014 20:28:56


Vi är på väg och uppståndelse väntar. Idag firade vi diakonledd liturgi på Första söndagen i fastan här i S:t Nikolaus. Vi uppmärksammade även att det är Ortodoxins söndag som firas till minne av segern i bildstriden på 700- och 800-talet; en seger som idag tydligast visar sig i bruket av de heliga ikonerna i Kyrkan.

Temat denna söndag är 'kampen mot frestelsen' och det blev, i vanlig ordning, intressanta samtal till kaffet efter gudstjänsten. Bland annat kom samtalet att handla om skillnaden mellan frestelse och prövning, men också hur andra väl inarbetade begrepp skall förstås: Heter det arvsynd eller skall vi förstå fallet som en ursprunglig synd? Predikan, som tog upp dessa aspekter, finns att ladda ner från hemsidan. Det blev även en del prat om fastan som vi nu är inne i.

Det är oerhört roligt att kunna konstatera att många visar intresse för vår framväxande församling. Det är med stor tacksamhet vi möter all nyfikenhet. Sedan den regelbundna gudstjänstverksamheten startade i januari - det är inte länge sedan! - har vi lärt känna nya människor varenda söndag.

Mera uppståndelse av en annan sort väckte dagens största kyrkliga nyhet, att Ulf Ekman konverterar och blir katolik. Han lämnar därmed sin skapelse Livets Ord och förklarar att han omprövat sin övertygelse och kyrkliga praxis. På Dagens Nyheters debattsida förklarar han sig med egna ord.

Och visst händer det mycket i vår tid. Inte minst på ett andligt plan. Vi kan med fog säga att vi befinner oss i en post-sekulär tid där fler och fler upptäcker att 'något saknas' eller att de invanda sammanhangen är för snäva, utslätade eller på andra sätt i otakt med den egna övertygelsen. Fler och fler bejakar och tar personliga beslut i linje med detta.

Att här i Karlskrona få arbeta med och tjäna en växande gemenskap som kan fånga upp och kanalisera saknaden; genom liturgi, undervisning och samtal vara en resurs vars tradition går tillbaka till det odelade, hela, är stort. Och jag vågar nästan lova att det kommer att hända mer. Också i vår tid. Det för-protestantiska väcker uppståndelse.

Är du också ortodox katolik? Egentligen, alltså!

Pax+
  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post57

Katekumenatet: Ny grupp startar 30 mars

Mars 2014Posted by Franciskus Urban Thu, March 06, 2014 13:09:34


Katekumenatet är en institution i Kyrkan. Ursprungligen (i fornkyrkan) var det främst undervisning inför dopet det handlade om och då, liksom nu, för vuxna människor. Som katekumen deltar man i undervisningen som förberedelse innan dop och/eller krismering och upptagande i NKK men man kan också delta för att lära sig mer om – och samtala om - kristendom och Kyrkans tro, lära och liv.

Katekumenatet bygger på ett antal träffar i grupp. Dessutom tillkommer deltagande i gudstjänster samt, för den som vill bli medlem, även enskilda samtal med präst/diakon.

Katekumenatet skall förmedla grundläggande kunskaper. Målet är inte att utbilda teologer. Samtidigt finns stort utrymme för reflexion och samtal. Syftet är också att katekumenerna, som ju kommer att bli medlemmar och syskon i samma församling, skall lära känna varandra. Katekumenatet bedrivs i samarbete med studieförbundet NBV som en studiecirkel.

Aktuella datum då gruppen träffas är: 30/3, 13/4, 20/4, 4/5 och 18/5. Krismering och upptagande i kyrkan sker vid biskopens besök under Pingsthelgen, den 8 juni.

Varje träff inleds med gudstjänst som börjar klockan 15:00.

Skicka ett mail till diakonen i S:t Nikolaus för att anmäla dig eller om du har frågor.

Varmt välkommen!

diakon Franciskus Urban
0760-120300
post@stnikolaus.se

www.stnikolaus.se


  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post56

Fasteutmaning: Sluta glänsa!

Mars 2014Posted by Franciskus Urban Tue, March 04, 2014 12:08:29

S:t Göran, eller Georg, som dog martyrdöden år 303, får stå som en hoppets symbol dessa dagar av oro och övermakt. Han följer oss även in i Stora fastan som förkämpe mot varje människas drakar och frestelser.

Ibland blir det allt för tydligt att människan lockas och styrs av makt och ärelystnad. Detta manar till eftertanke och en stor fasteutmaning är att sluta glänsa! I stället låta det gudomliga i oss skina, växa och sprida Kristi kärlek.

Kommande söndag, 9 mars, Första Söndagen i Stora Fastan, firar vi diakonledd liturgi i S:t Nikolaus. Vi gör det, som vanligt, i vår kyrka på Skomakaregatan 31 i Karlskrona med början klockann 15:00.

Det är, på söndag, även Ortodoxins söndag som firas till minne av 'ikonoklasmen' - bildstriden - som rasade på sju- och åttahundratalet. De krafter som ville förbjuda ikonerna förlorade och dagen firas till minne av segern för bruket av och vördnaden för ikoner. Dessa bilder, dessa fönster mot himmelen, har samma status som Skriften.

Fastan är en tid av bön, försakelse och utgivande. Vi går såväl inåt som utåt i vår strävan att skåda Gud. Vi avstår födoämnen och annat sådant som drar vår uppmärksamhet från Gud, vi fördjupar vårt böneliv och skänker av vårt eget överflöd. I S:t Nikolaus fortsätter vi vår kampanj "Diakoni Här & Där" till stöd för utsatta kristna. Hjälp oss att hjälpa!

Genom att sätta in en penninggåva på kyrkans Bankgiro 761-9109 (märk gåvan med ”Diakoni Här & Där”) kan du vara med och göra skillnad. Du kan också lämna din gåva i samband med gudstjänster.

Kom och delta i gudstjänsten på Söndag. Tänd ett fridens ljus. Tag del av de förutinvigda gåvorna. Skapelsen behöver mer än någonsin dina böner. Och många behöver grunda splittrade tankar.


Herre Gud, Allsmäktige Fader, se till oss när vi rustar till strid mot frestelser.
Om kärlekens kraft, tålamod och ihärdighet under fastan, bedjer vi.
Helige Georg, bistå oss med dina böner i vår kamp.
I Jesu Kristi namn,
Amen  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post55