Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

Pingst i S:t Nikolaus - prästvigning i Karlskrona

Februari 2014Posted by Franciskus Urban Tue, February 18, 2014 13:49:42


Pingsthelgen, 6-8 juni, blir en historisk helg för vår kyrka. Under dagarna tre bjuds till prästvigning, exkursioner, föreläsningar och middagar tillsammans med biskopen samt tillresta gäster. Detta är ett ypperligt tillfälle att lära känna Nordisk-katolska kyrkan och vara med om en traditionell ortodox katolsk prästvigningsmässa. Oss veterligen har motsvarande aldrig tidigare hänt i här.

Program med anmälningsinstruktioner hittar du i den PDF-fil som kan laddas ner via ikonen nedan:
  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post54

Blev det aldrig av?

Februari 2014Posted by Franciskus Urban Mon, February 17, 2014 20:16:34

  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post53

Att som katekumen förbereda medlemskap i Nordisk-katolska kyrkan

Februari 2014Posted by Franciskus Urban Sun, February 16, 2014 23:54:59
Under 2013 startade en katekumenatgrupp i S:t Nikolaus. Gruppen träffades regelbundet under höstterminen för att samtala om frågor som rör tro och liv. Det gavs även undervisning om NKK, ortodox teologi, kyrkans västliga rit m.m.

Katekumenatet kan jämföras med konfirmandundervisning och det primära syftet med gruppen är att förbereda sig inför ett upptagande som medlem i NKK.

Upptagande i kyrkan sker genom dop eller (om man redan är döpt) krismering ('konfirmation').

Vill du vara med i en grupp och lära dig mer om kristen tro? Hör av dig omgående till post@stnikolaus.se för ytterligare information och för anmälan. Eller kom till kyrkan söndagen den 23/2 klockan 15:00 då vi firar gudstjänst följd av ett föredrag. Se vidare på hemsidan www.stnikolaus.se för adress etcetera.

Det kostar inte mer än din tid och ditt deltagande att vara med i katekumenatet. Och varför inte se fram emot krismering, av biskopen (upptagning som medlem), i samband med hans besök hos oss under Pingsthelgen!

Välkommen med frågor och din anmälan!
  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post52

Trösten i att bejaka längtan efter det heliga

Februari 2014Posted by Franciskus Urban Mon, February 10, 2014 23:03:28


Tänk om det gick att förmedla. Det som händer på insidan. Glädjen över och förvissningen om vad som bliva skall; känslan av att veta att, men inte när; välsignelsen då fler hungrande och törstande söker sig hit. Att få vara med och bygga. Att få vara ett Herrens redskap och så möta medmänniskor, leda bönen och gestalta liturgin. Att ta nästa steg – i ett ingenmansland där det som är den största längtan i mig också är ett behov hos dig… och nästa steg igen – i ödemark där din längtan får möta det som händer på insidan; i Kyrkan, vår Moder och garanten för vägen till Fadern; genom Sonen.

Heliga Guds Moder! Bed för hungrande och törstande. Giv dem trösten i att bejaka längtan, att våga närma sig det heliga. Bed för vår kyrka; att våra ansträngningar att förmedla förmeras. Helige Nikolaus! Bed för alla trevande, gjut i dem modet att ta steget. Bed för oss, vår gemenskap och för vårt engagemang att ta emot dem.

Amen  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post51

Aktuella föreläsningar

Februari 2014Posted by Franciskus Urban Thu, February 06, 2014 11:07:42

Vid tre tillfällen under våren bjuder vi på föreläsningar på tre olika teman. De ges direkt efter gudstjänsten de aktuella söndagarna och ger ytterligare inblick i den kristna traditionen.

Gudstjänsterna börjar klockan 15:00 och föreläsningarna börjar ca 16:30. Att delta i liturgin (gudstjänsten) innan ger en extra dimension åt föreläsningen.

Ladda gärna ner miniaffischen (PDF) via länken nedan.

  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post50

Kyndelsmäss. Julen är nu över.

Februari 2014Posted by Franciskus Urban Mon, February 03, 2014 00:46:16


"Åter till stormen! Men inte Jonas storm. Inte heller den storm som Jesus stillade. Utan till vårt eget oväder – det trosmässiga o-väder vi befinner oss i. För tänk att vi, jämfört med vår nuvarande situation, hade kunnat skatta oss lyckliga om det stormade. Men denna totala stiltje! Kyrie eleison! Förbarma dig Herre över oss."

Det blev, här och nu, ett kast rakt in i söndagens predikan. Strax innan hade vi hört dels om Jona; hur han lät sig kastas i det stormande havet för att spara medmänniskors liv (Jona 1:1-16). Vi hörde också, i evangelietexten, om hur Jesus stillade stormen (Matt 8:23-27). Och det kan tyckas vara avlägsna stormar; avlägsna uppoffringar och teman som inte rör oss idag. Men hur är det. Egentligen?

Det firades kyndelsmässodagen i S:t Nikolaus. Och innan gudstjänsten, då vi tog i bruk ett nytt altarkrucifix, välsignades traditionsenlige bl.a. de böneljus som skall användas under året. Under eftervarande kyrkkaffe blev det vidare samtal om traditionen med och bruket av välsignad olja och vatten.

För den som missade ljusvälsignelsen idag, finns alltid möjligheten att få föremål välsignade för bruk i hemmet eller annorstädes. Även bostaden i sig kan årligen välsignas.

"Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid,
så som du har lovat.
Ty mina ögon har sett din frälsning,
som du har berett att skådas av alla folk,
ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna
och en härlighet för ditt folk Israel."
(Luk 2:29-32)  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post49