Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

RSS Latest updates

RSS iconPosts

Categories

RSS iconFebruari 2017
RSS iconJanuari 2017
RSS iconDecember 2016
RSS iconNovember 2016
RSS iconOktober 2016
RSS iconSeptember 2016
RSS iconAugusti 2016
RSS iconJuni 2016
RSS iconMaj 2016
RSS iconApril 2016
RSS iconMars 2016
RSS iconFebruari 2016
RSS iconJanuari 2016
RSS iconDecember 2015
RSS iconNovember 2015
RSS iconOktober 2015
RSS iconSeptember 2015
RSS iconAugusti 2015
RSS iconJuli 2015
RSS iconJuni 2015
RSS iconMaj 2015
RSS iconApril 2015
RSS iconMars 2015
RSS iconFebruari 2015
RSS iconJanuari 2015
RSS iconDecember 2014
RSS iconNovember 2014
RSS iconOktober 2014
RSS iconSeptember 2014
RSS iconAugusti 2014
RSS iconJuli 2014
RSS iconJuni 2014
RSS iconMaj 2014
RSS iconApril 2014
RSS iconMars 2014
RSS iconFebruari 2014
RSS iconJanuari 2014
RSS iconDecember 2013
RSS iconNovember 2013
RSS iconOktober 2013
RSS iconSeptember 2013
RSS iconAugusti 2013
RSS iconJuli 2013
RSS iconJuni 2013
RSS iconMaj 2013
RSS iconApril 2013
RSS iconMars 2013
RSS iconPresentation
RSS iconMedlemskap

Author

RSS iconBroder Urban
RSS iconFranciskus Urban